Kreativt skrivande online

Plats Distans

Från prosa och lyrik till drama och sångtexter. Kreativt skrivande rymmer många former. Detta är en onlinekurs för dig som är intresserad av skrivandet som personligt uttryck och vill hitta eller utveckla en form för dina idéer.

Boka kursen nu

Observera att kursen träffas följande datum: 30/3, 6/4, 20/4, 4/5, 18/5, 1/6

Kursinnehåll

Kreativt skrivande är en onlinekurs för dig som vill komma igång med ditt skrivande och prova på att skriva i olika genrer: prosa, lyrik och dramatik. Du får grundläggande kunskaper om skrivandets hantverk och genom olika skrivövningar breddar du dina färdigheter och utvecklar din förmåga att ge litterär gestalt åt både egna erfarenheter och fantasier.

Du får också vägledning till inspirationskällor inom skönlitteraturen och du får studera olika berättartekniska grundbegrepp. Du jobbar med alla sinnen öppna. Att iaktta verkligheten och omsätta den till fiktion är en konst och det kommer du att träna på! Du får även träna på miljöbeskrivning, persongestaltning, dialog, konflikt (framåtrörelse i texten) och berättarteknik.

När kursen är slut kommer du att ha skrivit flera texter och fått med dig en mängd nya erfarenheter och idéer. Kanske har du ett färdigt kapitel till din framtida roman eller en novell till din novellsamling.

Kursupplägg

Kursen hålls helt online. Kursen ges live via Zoom, där även diskussion i smågrupper är möjlig. Du deltar i kursen på angivna dagar och tider.

Genom att diskutera och bearbeta dina egna texter, samt ge och ta emot respons, fördjupar du dina kunskaper om ditt eget skrivande. Du bör alltså vara beredd på att lägga ner tid på hemuppgifter, både på att skriva själv och att läsa de andra deltagarnas texter. Kursen ges varannan vecka med totalt sex träffar.

Målgrupp

Kursen kräver tillgång till dator eller telefon med internet.

Du som har ett genuint intresse för litteratur och vill lära dig att skriva bättre. Du behöver inga förkunskaper; vi utgår ifrån dig och ditt eget skrivande.

Mål

Att du ska finna glädjen, inspirationen och verktygen för att kunna gå vidare med ditt skrivande. Kreativitet och skrivglädje är den här kursens kärna!

Karin Mellbourn

”Genom att undervisa i kreativt skrivande vill jag ge förutsättningar för att såväl hitta som växa i sitt eget uttryckssätt i en inspirerande och tillåtande miljö.”

Jag har en magisterexamen i litterär gestaltning från Författarskolan vid Lunds Universitet. Det egna skrivandet rymmer både berättande prosa, poesi och essäistik. 

Tidigare har jag undervisat i såväl skrivande som svenska och svenska som andraspråk för olika åldersgrupper och på olika nivåer.

 Ett stort intresse för människor och en vilja att utforska, upptäcka och kommunicera är en viktig drivkraft, både i skrivandet, predagogiken och vardagen. 

karin Mellbourne

Har du frågor?

Kontakta Kursverksamheten i Malmö

kurser.syd@folkuniversitetet.se

Tid
30 mar 2020 - 01 jun 2020
Må 18:00 - 20:15
Tillfällen
6
Studietimmar
18
Kurs-ID
1049649
Pris
2645 kr