Diplomerad Webbutvecklare

Plats Stockholm

En bred och intensiv utbildning för dig som vill arbeta med responsiva webbplatser. Du får även grundläggande kunskaper om HTML och CSS samt programspråken JavaScript och PHP. Teori och praktiska övningar varvas i utbildningen.

Boka reservplats

Notera att kursen gör uppehåll vecka 44 pga Allhelgonadagen samt veckor 51-53.

Om yrkesrollen webbutvecklare

Som webbutvecklare har du en nyckelroll inom ett av internets hetaste segment, på en global marknad. Du kommer att utveckla webbapplikationer i HTML, CSS och JavaScript. Du programmerar även mot webbservrar och databaser med PHP och MySQL. Antingen bygger du upp webbsidor helt från grunden eller bygger vidare på en befintlig lösning. Många företag efterfrågar bra och lättanvända innehållshanteringssystem (CMS) för att enkelt ha möjlighet att underhålla sin hemsida. Du kommer att ha ett starkt inflytande med dina kunskaper!

Mål

Målet med utbildningen är att ge dig kunskaper som behövs för att:

 • Skapa responsiva webbplatser
 • Skapa databasdrivna webbapplikationer
 • Arbeta med en Apache-webbserver
 • Administrera dynamiska webbplatser
 • Arbeta med webbhotell
 • Djupare förståelse för HTML/CSS och Bootstrap
 • Arbeta med publiceringsverktyg/CMS t.ex. WordPress
 • Arbeta med JavaScript och jQuery
 • Skapa databaser och arbeta med MySQL/MariaDB
 • Arbeta med backend-teknik och PHP
 • Skapa databasbaserade formulär
 • Planera och arbeta med webbprojekt

Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra dig utbildningen bör du ha goda kunskaper i att hantera mappar och filer i Windows- eller macOS-miljö och kunna orientera dig i Utforskaren/Filhanteraren.

Kursmoment

 • Webbhotell och cPanel
 • HTML, Hypertext Markup Language
 • CSS (Cascading Style Sheets)
 • Responsiv webbdesign med Bootstrap
 • Apache Webbserver och MAMP
 • Webbprogrammering med PHP
 • Introduktion till databaser och MySQL
 • SQL (Structured Query Language)
 • Hantera databaser med phpMyAdmin
 • Hantera formulär via PHP och MySQL
 • JavaScript och jQuery
 • Introduktion till WordPress CMS
 • Projektarbete: Skapa en webbshop

Litteratur och material

Utdelat material samt ett års webbhotell säljs separat för totalt 500 kr direkt av läraren. OBS! Kurslitteraturen är obligatorisk och betalas kontant/swish vid första tillfället.

Undervisningsform

Gruppen består av upp till 9 deltagare. Kursen hålls i datorsal där vi arbetar i macOS-miljö. Det mesta i de programvaror utbildningen omfattar ser likadant ut som i Windows. Om du föredrar att arbeta med PC kan du ta med en egen laptop.
Utbildningen går dagtid. Teoretiska genomgångar varvas med många tillfällen till praktiska övningar, vilket är stimulerande och underlättar inlärningen. Du bör också avsätta tid för hemarbete, ca 4-8 timmar per vecka. 13 av kurstillfällena är vanlig undervisning och en dag är bokad för handledning.

Kursledare och kompetens/erfarenhet

Mahmud Al Hakim är utbildad Systemerare från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm och har läst en pedagogisk utbildning på Lärarhögskolan i Stockholm. Han har en Magisterexamen i Tillämpad Informationsteknik och har skrivit en uppsats om ”Mobile Ajax” på Swedish Institute of Computer Science (SICS). Mahmud arbetar som datakonsult sedan 2002 och jobbar i nätverk med datakonsulter, programmerare, webbutvecklare, fotografer, beroende på vad projektet kräver. Gå in på www.webacademy.se så får ni veta mer om Mahmud.

Intyg

Diplom erhålles efter av läraren godkänt projektarbete. Intyg utfärdas efter utbildningens slut för de deltagare som varit närvarande minst 75% av tiden och förutsatt att hela avgiften är betald.

Anmälan

Anmälan görs här via vår hemsida eller genom att ringa till kundtjänst 08-789 42 00. När din anmälan är registrerad skickar vi en faktura på anmälningsavgiften 1000 kr (ingår i kursavgiften), som ska vara oss tillhanda inom 15 dagar. Observera att anmälan är bindande och att anmälningsavgiften endast återbetalas om vi inte kan starta önskad utbildning.

Finansiering

Kursavgiften (exklusive 1000 kr i anmälningsavgift) faktureras i samband med utbildningens start och kan kostnadsfritt delas upp på fyra delbetalningar under pågående termin. Meddela oss isåfall i samband med din anmälan. Utbildningen berättigar inte till studiemedel utan går på deltid för att möjliggöra kombination med arbete eller andra studier. Första fakturan kommer ungefär två veckor före utbildningens start.

Avbokning

Observera att för diplomutbildningarna gäller speciella avbokningsregler, se länk. Det är av största vikt att varje deltagare läser dessa. Vid frågor kontakta kundservice eller ämnesansvarig.

Citat om läraren

”Vi har en exemplariskt bra lärare. Proffsig och kompetent!”
”Mycket pedagogiskt i sitt sätt att lära ut och han har en förmåga att berätta intressant och lätt även om svårbegripliga avsnitt.”
”Mycket kunnig lärare med verklighetsförankring.”

Om Covid-19

Vi följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger för att minska smittspridningen. Det innebär att vi använder oss av myndighetens riskbedömningsverktyg för evenemang och sammankomster, för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta åtgärder. Generellt innebär detta att vi är noga med hygienen och uppmanar deltagare att tvätta händerna noggrant och regelbundet. Vi säkerställer hög nivå på städning av toaletter. Vi anpassar även gruppstorlekarna så att deltagarna inte är för nära varandra.

Utöver detta gäller att om du uppvisar symptom på Corona (feber, hosta – se Vårdguiden för mer information), även milda symptom, ska du avstå från att komma till din kurs. Vi uppmanar även deltagare i riskgrupper att avstå ifrån deltagande i våra kurser.

För att löpande förhålla oss till eventuella nya rekommendationer ifrån Folkhälsomyndigheten kommer vi att fatta beslut om kursens genomförande först 1-2 veckor innan kursstart.

Mahmud Al Hakim

Mahmud Al Hakim är utbildad Systemerare från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm och har en pedagogisk utbildning från Lärarhögskolan i Stockholm, magisterexamen i Tillämpad Informationsteknik och har skrivit en uppsats om "Mobile Ajax" på Swedish Institute of Computer Science (SICS).

Mahmud arbetar som datakonsult sedan 2002 och jobbar i nätverk med datakonsulter, programmerare, webdesigners, fotografer, beroende på vad projektet kräver.

Mahmud Al Hakim

Har du frågor?

Kontakta Kundtjänst i Stockholm

direkt@folkuniversitetet.se

Tid
27 sep 2020 - 17 jan 2021
Sö 10:00 - 16:30
Tillfällen
14
Plats
Kungstensgatan 45, 11359 Stockholm
Visa på karta
Studietimmar
112
Kurs-ID
1069633
Pris
21975 kr