Ledarskap i Office 365

Plats Malmö

Är du chef och ansvarig för din grupps användande av Office 365? Har du ansvar på din arbetsplats för beslut som gäller det digitala förändringsarbetet? Och är du beredd att fokusera 6 veckor på att få till en riktigt bra plan för hur ni ska uppnå en effekt...

Boka kursen nu

Det här är en kurs för dig som vill utvecklas på bredden och djupet som ledare i den digitala arbetsplatsen. Kursen kommer att ta upp etablerade principer och metoder för förändringsledning i Office 365, introducera specifika digitala verktyg och arbetssätt samt ta upp konstruktiva problemanalyser – allt för att du som ledare ska kunna tänka analogt, men leda digitalt.

Vi träffas under sammanlagt 6 träffar och under workshop-liknande former kommer vi på ett strukturerat sätt att leda dig från var ni befinner er idag till en förståelse av ert önskade läge. Under kursen får du hjälp att arbeta fram en realistisk och kraftfull plan för hur just du ska leda dina medarbetare dit.

För att kunna uppnå detta kommer vi att varva teori med praktiskt arbete i en gemensam Office 365-miljö. Vi kommer också att ta upp ett flertal olika aspekter av människan i den digitala arbetsplatsen. Du kommer därför att få lära dig om grundläggande kognitionspsykologi, som t.ex. uppmärksamhet och fokus, hur man kan arbeta för att få till stånd nya digitala vanor samt hur digital stress påverkar våra kognitiva funktioner. Eftersom kursen handlar om förändringsledning får du även lära dig grunderna i motivationspsykologi.

Mellan träffarna erbjuds du att 1 gång/vecka delta i frivillig gruppcoaching via Teams. Viktigt att veta är att kursen genomgående har ett coachande förhållningssätt, d.v.s. deltagarna förväntas ta ett stort ansvar för sin egen utveckling.

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande delmoment:
  • Introduktion till den digitala arbetsplatsen och det moderna arbetslivet.
  • Genomgång av Office 365 och dess vanligaste appar (Outlook, OneNote, Teams, Planner, To-Do, OneDrive, SharePoint).
  • Människan i den digitala arbetsplatsen (vanor, uppmärksamhet och fokus, digital stress).
  • Utmaningar och möjligheter med att leda i den digitala arbetsplatsen.
  • Förändringsledning för Office 365.
  • Utförlig genomgång av de vanligaste och viktigaste vardagsscenarierna för att leda medarbetare: kommunikation, dokument, aktiviteter och uppgifter, egna anteckningar, mötesanteckningar, möten, beslutsstöd m.m.
  • Planering och strategi för hur medarbetarna ska ta till sig de nya arbetssätten.
  • Regler och policys för den digitala arbetsplatsen.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är ledare och som redan använder Office 365 i ditt dagliga arbete. Du vill lära dig mer om hur man utövar gott ledarskap i den digitala arbetsplatsen.


Förkunskapskrav

Du jobbar redan kontinuerligt i Office 365 och är som ledare ansvarig och beslutsfattande för din grupps användande av Office 365.


Studiematerial/Litteratur

Ingen specifik kurslitteratur. Tips på fördjupningsmaterial (poddar, online-material m.m.) ges under kursen.


Kursupplägg och avgifter

Om delbetalning önskas vänligen kontakta: kurser.syd@folkuniversitetet.se


Magnus Fälth

Magnus jobbar som coach för Office 365 och har specialiserat sig på att hjälpa ledare att förstå sig på hur deras digitala arbetsplatsens bäst ska fungera och hur de sedan ska ta sig dit.

 Under namnet "Coach Office 365" hjälper han både ledningsgrupper och enskilda ledare att leda sina medarbetare och sig själva till ett mer effektivt användande av Office 365. Magnus har både djup teknisk kunskap om Office 365 samt är certifierad coach enligt ICF (ACC-nivå).

Magnus Fälth

Har du frågor?

Kontakta Kursverksamheten i Malmö

kurser.syd@folkuniversitetet.se

Tid
15 apr 2020 - 20 maj 2020
On 13:00 - 16:00
Tillfällen
6
Studietimmar
24
Kurs-ID
1038820
Pris
17950 kr