Tålamod och lite jävlar anamma

Många tror att en kvalitetschef ska se till att verksamheten levererar felfria produkter eller tjänster. Egentligen handlar det om att vara en facilitator och att utveckla verksamheten där man arbetar inom en mängd olika områden.

Johan Sund, Kvalitetschef

Johan Sund är lärare på utbildningen Diplomerad Kvalitetschef som Folkuniversitetet i Göteborg anordnar i samarbete med det internationella konsultföretaget Ramboll. Han är  energi- och miljöingenjör i grunden men har sedan många år jobbat med att utbilda inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö och ledningsfrågor.

Inom tillverkningsindustrin är rollen som kvalitetschef väl etablerad. I andra branscher kan den även kallas utvecklingsledare eller verksamhetsutvecklare, men egentligen är det samma funktion, menar Johan Sund.

– Jag skulle säga att en framgångsrik kvalitetschef är tålmodig och har förmågan att förstå vad som motiverar olika verksamheter till förändring och utveckling. Drivkrafterna till kvalitetsutveckling kan ju vara olika hos en ledningsgrupp och de som jobbar med den dagliga ruljangsen. Sen måste man ha lite jävlar anamma också. Man får inte ge upp så lätt.

På utbildningen till Diplomerad Kvalitetschef strålar personer från flera olika branscher samman och det är en del i vad som gör den så bra, enligt Johan Sund.

– Man kan se på samma utmaning från helt olika håll och komma på lösningar som man aldrig skulle kommit fram till utan just input från sina kurskamrater.