Tolkutbildningar

Folkuniversitetet är en av få anordnare i Göteborg som ger utbildningar för både blivande och verksamma tolkar. Utbilda dig till kontakttolk och få handledning av auktoriserade kontakttolkar med lång erfarenhet.

Tolkbildningar på Folkuniversitetet i Göteborg

Som kontakttolk arbetar du med talad kommunikation mellan människor. Du kan arbeta inom olika områden beroende på vilka språk du behärskar och vilka fackkunskaper du har. Den vanligaste arbetsuppgiften är att tolka i kontakter mellan myndigheter och enskilda personer.

Vill du veta mer?

Alexander Petrovic, utbildningsledare
031-10 65 32
tolk.gbg@folkuniversitetet.se
Telefontid: Måndag–fredag 08.00–09.00