Föreläsningar och samtal

Träna hjärnan och lär dig något nytt. Kom på Folkuniversitetets populärvetenskapliga föreläsningar och samtal i Göteborg!


Mat för hälsan och miljön

Från skräp till skatt – dataspel som kulturarv

Mångfald det nya normala

Optimera hjärnans hälsa

Varför skolkar de från skolidrotten?

AW med forskare: Världens jämlikaste land

Stadsodlingar som mötesplatser

Sockerchocken

Psykopati – utan skuld och skam

Hantera kärnavfall – inte bara en teknisk fråga