Att rekrytera rätt är en konst

Rekryterings- och ledarskapskonsulten Katarina Landers lär ut om hela rekryteringsprocessen på utbildningen Diplomerad Rekryterare.

Katarina Landers, kursledare för Diplomerad Rekryterare, Folkuniversitetet i Göteborg

Katarina Landers är utbildad socionom, legitimerad psykoterapeut och rekryterings- och ledarskapskonsult med 25 års yrkeserfarenhet inom det privata näringslivet, från det lilla bolaget till välkända storföretag.

Genom åren har hon utvecklat en fingertoppskänsla att rekrytera rätt, vars kunskaper hon nu lär ut. Och hon menar att alla som har rekrytering i sin befattning borde gå utbildningen. Det är nämligen mycket som står på spel i en rekrytering – där alla förlorar på ett slarvigt genomfört arbete.

– Det kan kosta över en miljon att göra en felrekrytering på en central position. Det kan också leda till psykiskt och fysiskt lidande, konflikter, samarbetssvårigheter och sjukskrivningar. I värsta fall kan verksamheten och varumärket ta stryk, säger Katarina Landers.

En riktigt lyckad rekrytering är tvärtom kostnadseffektiv. Den skapar trivsel, engagemang och arbetsglädje. Men det finns även personliga vinster för den rekryterade.

– Kandidaten får ökad självkännedom. Det är utvecklande att bli granskad och gå till botten med frågor som vem är jag, vad har jag för drivkrafter och vad vill jag få ut av arbetet och livet.

Vad lär man sig då på Katarina Landers utbildning till Diplomerad Rekryterare?

– Hela rekryteringsprocessen, från ax till limpa. Jag går igenom allt från kravspecifikationer till intervjumetodik, personbedömning, vetenskapliga personlighets- och ledarskapstester och referenstagning.

– Du får också lära dig hur du utvecklar din människokännedom. Det handlar dels om kritiskt tänkande och lyhördhet, dels om vikten av att inte låta dig förföras av trevliga personer eller bestämma dig för snabbt, säger Katarina Landers.

Diplomutbildningar på Folkuniversitetet