Styrelsen

Kontakta PUG:s styrelsemedlemmar.

Styrelsen Pensionärsuniversitetet Gävle Folkuniversitetet

För kontakt med någon ur styrelsen om allmänna synpunkter på vår verksamhet ska PUGs e-postadress pugmedlemmar@puggavle.se användas.


Ordförande
Agneta Örtegren Ekenbladagneta.ortegren@gmail.com

Vice ordförande
Torbjörn Tuvesonmahjong@live.se

Sekreterare
Sven-Eric Carlson, sveneric.carlson@gmail.com

Kassör
Gunilla Magnusson, gunilla.gavle@gmail.com

Medlemsansvarig
Bengt Valdemarsson, valdemarsson9@gmail.com

Ledamot
Elisabet Fahlmark, lisafahlmark@gmail.com

Ledamot
Anna Kuylenstierna,
annakicki@gmail.com

Ledamot
Ulf Sandgren, sandgulf@gmail.com

Ledamot
Hans Wedrén, hanswedren@yahoo.se

 


Har du frågor?

Kontakta
070-320 22 75, Agneta Örtegren Ekenblad, ordförande PUG
pugmedlemmar@puggavle.se