Styrelsen

Kontakta PUG:s styrelsemedlemmar.

Styrelsen Pensionärsuniversitetet Gävle Folkuniversitetet

För kontakt med någon ur styrelsen om allmänna synpunkter på vår verksamhet ska PUGs e-postadress pugmedlemmar@puggavle.se användas.


Sammankallande
Anna Kuylenstierna, annakicki@gmail.com

Vice ordförande
Torbjörn Tuvesonmahjong@live.se

Kassör
Gunilla Magnusson, gunilla.gavle@gmail.com

Ledamot
Elisabet Fahlmark, lisafahlmark@gmail.com

Ledamot
Ulf Sandgren, sandgulf@gmail.com

Ledamot
Hans Wedrén, hanswedren@yahoo.se

Ledamot
Kerstin Weivert

Ledamot
Bozenna Meczynski

 


Har du frågor?

Kontakta
Anna Kuylenstierna, 070-620 30 87
pugmedlemmar@puggavle.se