Styrelsen

Kontakta PUG:s styrelsemedlemmar.

Styrelsen Pensionärsuniversitetet Gävle Folkuniversitetet

För kontakt med någon ur styrelsen om allmänna synpunkter på vår verksamhet ska PUGs e-postadress pugmedlemmar@puggavle.se användas.


Ordförande
Anna Kuylenstierna, anna.kuylenstierna@puggavle.se

Vice ordförande och medlemsansvarig
Walter Nordkvist, walter.nordkvist@puggavle.se

Sekreterare
Kerstin Weivert, kerstin.weivert@puggavle.se

Kassör 
Margareta Petrusson, margareta.petrusson@puggavle.se

Ledamot
Ann-Helen Dahlqvist

Ledamot
Oscar Ekeblad

Ledamot
Ivars Jegers, ivars.jegers@puggavle.se

Ledamot
Ingegerd Severin

Ledamot
Leif Svensson


Har du frågor?

Kontakta
Anna Kuylenstierna, 070-620 30 87
pugmedlemmar@puggavle.se