Samarbetspartners

Genom ett samarbete med oss kan din förening få stöd och möjlighet att utvecklas.

Bottle of essential oil with herbs rosemary, sage,parsley  and thyme  set up on old wooden background .

De föreningar vi samarbetar med arrangerar i första hand studiecirklar och föreläsningar för sina egna medlemmar.

Vi kan stötta på många olika sätt, bland annat med lokaler, material, utbildning och marknadsföring. 

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss