PUG:s program

Program hösten 2020.

Föreläsningarna äger rum onsdagar alternativt torsdagar kl. 13:15-14:15 på Söders Källa, Södra Kansligatan 22.

Höstens föreläsningar filmas och sänds via länk till medlemmar vi når med e-post. 40 platser kommer att finnas i föreläsningssalen, anmälan krävs dagen före resp föreläsning till kassören, tel 026-18 73 49.


Onsdag 30 september
Färnebofjärden - vår närmaste nationalpark. 
Alf Linderheim, fotograf och författare.

Onsdag 7 oktober
Arkiv Gävleborg berättar om sin skatt av fanor och standar.
Ulla Ejemar, chef Arkiv Gävleborg.

Onsdag 14 oktober
Från avfall till drivmedel och gödsel.
Jürgen Lorenz, VD Ekogas Forsbacka.

Torsdag 22 oktober
Franska chansoner.
Johanna Broman Åkesson, musikvetare och skribent.

Onsdag 28 oktober
Nobel. Den gåtfulle Alfred, hans värld och hans pris.
Ingrid Carlberg, författare och journalist.

Onsdag 4 november
Minnesvärda klick.
Lasse Halvarsson, pressfotograf och storyteller.

Onsdag 11 november
Alf Henrikson och Björn Berg - ett radarpar i ord och bild.
Catharina Grünbaum, författare och språkvårdare.

Tisdag 17 november
Föreläsningsdag, kl. 10.30-16.00 - Kina, Japan och deras inflytande på Europeisk konst och konsthantverk 1850-1930 samt Art Deco. 
OBS! Klicka här för mer information/anmälan.

Torsdag 19 november
Försvars- och säkerhetssamverkan i Norden och dess närområden.
Björn von Sydow, tidigare bland annat försvarsminister och talman i riksdagen.

Onsdag 25 november
Kan jag lita på att bli rättvist behandlad när jag anmäler ett brott till polisen? Hur långt får jag gå för att freda mig från brottsliga angrepp?
Sven-Erik Alhem, f. d. överåklagare.

Onsdag 2 december
Intensivvård! Vad är det?
Fredric Parenmark, överläkare anestesikliniken Gävle sjukhus.

Torsdag 10 december
PUG firar 30 år med program kl. 13-16.
Vi undersöker möjligheten att genomföra ett jubileumsarrangemang. Mer information utsänds senare.


Har du frågor?

Kontakta
070-320 22 75, Agneta Örtegren Ekenblad, ordförande PUG
pugmedlemmar@gmail.com