Medlemskap

Föreningen är öppen för alla som är 55 år eller äldre som helt eller delvis har lämnat yrkeslivet.

PUG medlemskap.

För att delta i PUGs aktiviteteter krävs medlemskap. Efter inbetald årsavgift får du ett medlemskort som behövs vid entrén till föreläsningarna.

Medlemsavgiften är 200 kronor per kalenderår och betalas in till Plusgiro 77 58 73-3. Plusgiroblanketter sänds ut med programmet för dem som har postutskick. Du kan anmäla dig som medlem genom att kontakta kassören Gunilla Magnusson.

Den 25 maj 2018 införde EU en Dataskyddsförordning (GDPR) som ersätter Personuppgiftslagen (PUL). Meningen med den nya lagen är att skyddet av dina personliga uppgifter ska bli bättre.

Så här behandlar PUG dina personuppgifter

PUG har ett enkelt adressregister för att kunna skicka information till medlemmarna och kontrollera att årsavgiften betalts. Det innehåller namn, adress, telefonnummer och e-postadress (ej personnummer). Du har rätt att ta del av vilka uppgifter som registrerats om dig och även begära att uppgifter rättas, raderas eller blockeras. Om en medlem går ur föreningen raderas namn och kontaktuppgifter. PUG delar inte ut uppgifter från registret till externa intressenter.

Nya medlemmar

Nya medlemmar ska fylla i blanketten Ansökan om medlemskap i PUG.

Klicka här för blankett

OBS! Skriv först ut blanketten, fyll sedan i dina uppgifter och ta med blanketten till nästkommande föreläsning. Vi har också blanketter att dela ut i samband med föreläsningarna på Söders Källa.

Eventuella frågor om vår behandling av dina personuppgifter ställs till PUGs kassör.


Har du frågor?

Kontakta
026-18 73 49, Gunilla Magnusson, kassör PUG
pugmedlemmar@gmail.com