Gävle Biblioteks Vänner

Gävle Biblioteks Vänner är en ideell förening som anordnar öppna läsestugor, högläsning och andra evenemang på Stadsbiblioteket i Gävle.

Dess ändamål är att stödja och främja Gävle biblioteks verksamhet och utveckling.

Föreningen ska verka för detta ändamål genom att:

  • Framhäva bibliotekets och bokens betydelse
  • Sprida kunskap om och bilda opinion för biblioteket och boken
  • Genomföra aktiviteter i anslutning till bibliotekets uppgifter

Bli medlem du också och hjälp oss att stödja biblioteket och boken!

För mer information, kontakta Gävle Biblioteks vänner

Ordförande: Håkan Attius, 026-12 05 65

Sekreterare: Gun Lundberg, bo.gun.lundberg@comhem.se