Sök Meny
Egenskaperna du behöver för att vara vis

Egenskaperna som formar visdom

Vad innebär visdom och är det någon skillnad mellan att vara vis och intelligent? Vi har frågat Stefan Einhorn, läkaren och professorn som skrivit en bok om hur du blir klok, får ett rikare liv och en ljus framtid.

Aldrig tidigare i mänsklighetens historia har tillgång till visdom varit så viktig och angelägen. Det menar Stefan Einhorn, som skrivit boken Vägar till visdom. Där lär han ut grunderna för att bli mer vis. Men vad innebär det egentligen?

– Jag definierar visdom som förmågan att lösa komplexa problem. Därför är det så oerhört viktigt med visdom, både på en individ-, grupp- och samhällsnivå. I slutändan handlar det om mänsklighetens framtid och ödesfrågor som storskaliga krig och klimathot.

Är det någon skillnad mellan att vara intelligent och vis?
– Ja, det är skillnad. En intelligent person kan exempelvis ha en mycket utvecklad logisk-analytisk kapacitet men sakna empatisk förmåga, som är kapaciteten att förstå hur en annan person tänker och känner. En annan skillnad är att visdom definitionsmässigt är kopplad till välvilja och godhet, medan intelligenta personer kan vara elaka och hänsynslösa. Ytterligare en skillnad är att visdom innebär förmågan till helhetssyn, medan man kan vara ”stuprörsintelligent”.

Vad säger forskningen om visdom?
– Visdom har växt fram som ett allt starkare forskningsområde under de senaste åren. Bland annat har olika imagingtekniker använts för att förstå den fysiologiska grunden för visdom och man har också studerat vilka egenskaper som ökar förutsättningarna för visdom.

Kan man bli vis och om så hur?
– Svaret är ja – vi kan alla växa i visdom. Men den första förutsättningen är att man VILL bli visare. Därefter kan man sträva efter att utveckla de egenskaper som krävs, eller att kontrollera de motkrafter som hindrar oss från att vara visa. Som fördomar, rädsla, prestige och en oförmåga att tänka självständigt. 

Egenskaper visdom

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Namn
Ort
(Falkenberg, Halmstad, Helsingborg, Kalmar, Karlskrona, Kristianstad, Lund, Malmö eller Växjö)
E-postadress