Akademikertjänst Korta vägen, Västerås

Arbetsförmedlingens tjänster Västerås

Korta vägen är en utbildning som ökar dina chanser att få ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Flitiga fingrar på tangenterna i korta vägen på Folkuniversitetet i Västerås

Syftet med Akademikertjänst Korta vägen är att främja att arbetssökande med akademisk utbildning ska få ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Akademikertjänst Korta Vägen kan också användas i en kedja av insatser exempelvis för att förbereda arbetssökande inför en uppdragsutbildning.

Utbildningen genomförs i samarbete med Mälardalens universitet på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

Vad är Akademikertjänst Korta vägen?

Målet med Akademikertjänst Korta vägen är att förbereda deltagarna inför att få ett arbete i nivå med sin akademiska utbildning och/eller erfarenhet alternativt att förbereda deltagarna för kompletterande akademiska studier så att den ursprungliga utbildningen matchar kraven på arbetsmarknaden.

Vad krävs för att få gå Korta vägen?

Korta vägen är för dig som är arbetssökande som är eller riskerar att bli arbetslös och är anmäld hos Arbetsförmedlingen. Du bör även ha en akademisk utbildning om minst två år. Du som står till arbetsmarknadens förfogande ska också vara färdig med SFI nivå D alternativt ha motsvarande språkkunskaper för att kunna tillgodogöra dig utbildningsinnehållet.

Vem kontaktar jag för att kunna starta Korta vägen?

Vill du börja Korta vägen i Västerås ska du ta kontakt med din handläggare på arbetsförmedlingen.

För mer frågor samt studiebesök på Folkuniversitetet kring Korta vägen och dess innehåll vänligen kontakta:

Ansvarig utbildningsledare Korta vägen
Deborah Sundell
Folkuniversitetet Västerås
Smedjegatan 9-11, 722 13 Västerås
deborah.sundell@folkuniversitetet.se
Telefon: 021 475 71 54

Ansvarig Svenska som andraspråk legitimerad lärare Korta Vägen
Maria Wehbe Hayrapetian
Folkuniversitetet Västerås
Smedjegatan 9-11, 722 13 Västerås
maria.wehbe@folkuniversitetet.se
Telefon: 021 15 36 04

Praktiksamordnare/Yrkescoach
Thomas Holmström
Folkuniversitetet Västerås
Smedjegatan 9-11, 722 13 Västerås
thomas.holmström@folkuniversitetet.se
Telefon: 021 - 15 36 06