Korta vägen, Göteborg

Arbetsförmedlingens tjänster Göteborg

Är du arbetslös akademiker? Korta vägen på Folkuniversitetet i Göteborg är en utbildning som ökar dina chanser att få ett jobb eller studera vidare.

Det är slöseri med resurser att låta dig som är akademiker vara arbetslös och att inte ta vara på dina kompetenser. Akademikerspåret Korta vägen är en språngbräda till jobb och studier som matchar både dig som är utländsk och svensk akademiker mot arbetsgivare.

Utbildningen anordnas av Folkuniversitetet i Göteborg i samarbete med Göteborgs universitet på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

Utbildningens mål

Målet med Korta vägen är att du som är arbetssökande akademiker snabbt får ett jobb som stämmer överens med din utbildning och yrkeserfarenhet, eller att du får hjälp att nyorientera dig på arbetsmarknaden.

Utbildningens innehåll

Korta vägen går på heltid under som längst sex månader och anpassas utifrån din bakgrund och dina behov. Utbildningen kan till exempel innehålla:

  • Akademisk vägledning
  • Yrkescoaching inklusive studie- och yrkesvägledning
  • Studiebesök
  • Praktik inom ditt yrkesområde
  • Akademisk svenska
  • Arbetslivsorientering
  • Matchning mot arbete
  • Kortare utbildningsinsatser inom ditt yrkesområde
  • Om du är född utomlands får du kunskaper att göra prövning för betyg i svenska som andraspråk.

Hur söker jag till Korta vägen?

För att söka utbildningen krävs att du har minst två års akademiska studier och att du är inskriven hos Arbetsförmedlingen. Du bör också ha uppnått sfi-D-nivå i svenska. Arbetsförmedlingen beslutar om du kan gå utbildningen.

Deltagare berättar

”En givande utbildning med genomtänkta övningar och bra praktik. Det var värdefullt för mig att träffa andra akademiker i samma situation.” Jonas, deltagare

”Jag utvecklades snabbt i svenska språket och praktiken gav mig verktyg för att närma mig den svensk arbetsmarknaden. Nu har jag ett jobb!” Haza, deltagare

Vill du veta mer?

Ing-Marie Blomström
031-106 541
im.blomstrom@folkuniversitetet.se

Besök oss: Norra Allégatan 6, Göteborg (visa på karta)

Ladda ner produktblad