Akademikertjänst Korta vägen i Växjö

Arbetsförmedlingens tjänster Växjö

Korta vägen i Växjö är en utbildning som ökar dina chanser att få ett arbete inom ditt yrkesområde och riktar sig till dig som har akademisk examen eller minst två års akademisk studieerfarenhet.

Korta vägen i Växjö, Folkuniversitetet

Korta vägen i Växjö bedrivs i samarbete med Linnéuniversitetet. 

Utbildningen gör att du kommer närmare arbetsmarknaden eller reguljära studier, som till exempel studier på högskola eller universitet.

Utbildningen kan också vara en del i dina förberedelser om du behöver komplettera din utbildning.

Vad är korta vägen?

Korta vägen i Växjö är en heltidsaktivitet med universitetsanknytning, där du enligt dina behov får en anpassad studieplan för just dig. Exempelvis kan du studera yrkessvenska, akademisk svenska, arbetsmarknadskunskap, studievägledning och göra studiebesök på företag. Du kommer även att genomföra en praktikperiod på ett företag.

Korta Vägen är en insats som Folkuniversitetet genomför tillsammans med Arbetsförmedlingen.

Vad krävs för att få gå Korta vägen?

Korta vägen är till för dig som har en minst tvåårig akademisk examen. Du kan också vara behörig om du har minst två års akademiska studier bakom dig. Du tar kontakt med din arbetsförmedlare om du är intresserad av att delta. Arbetsförmedlaren gör därefter en bedömning om Korta vägen är en utbildning du är berättigad till.

Du får erfarna lärare

Folkuniversitet har under de senaste åren arbetat med Korta vägen på flera platser i Sverige. Vi erbjuder erfarna och kvalificerade lärare i svenska, praktiksamordnare som hjälper dig att hitta en praktikplats, en yrkescoach som stöttar dig i din utveckling och studie- och yrkesvägledare som gör det lättare för dig att hitta den snabbaste vägen till arbete eller studier.

Jag vill börja på Korta vägen! Hur gör jag?

Vill du börja på Korta vägen ska du kontakta din handläggare på arbetsförmedlingen.

Aktuella startdatum

Kontakta oss för information.

Kontaktinformation

Serin Shakhshir
serin.shakhshir@folkuniversitetet.se
+46 470 78 44 07