Korta vägen, Uppsala

Arbetsförmedlingens tjänster Uppsala

Korta vägen i Uppsala ökar dina chanser att få ett arbete inom ditt yrkesområde och riktar sig till dig som har akademisk examen eller minst två års akademisk studieerfarenhet.

Korta vägen i Uppsala. För arbetslösa akademiker.

Nästa start: 17 juni

Kommande start 3 oktober

Vad är Korta vägen?

Målet med Korta vägen är att förbereda deltagaren inför nytt arbete i nivå med sin akademiska utbildning, alternativt att förbereda för kompletterande akademiska studier så att den ursprungliga utbildningen matchar kraven på arbetsmarknaden. 

Utbildningen genomförs i samarbete med Uppsala universitet på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

Vem kan gå Korta vägen?

Korta vägen vänder sig till dig med akademisk examen eller som har minst två års akademiska studier. För att kunna tillgodogöra dig utbildningsinnehållet ska du vara färdig med Sfi kurs D eller ha motsvariga språkkunskaper. Du ska vara inskriven på arbetsförmedlingen.

Hur ansöker jag till Korta vägen?

Vill du börja på Korta vägen i Uppsala ska du ta kontakt med din handläggare på arbetsförmedlingen.

Välkommen att kontakta oss på Folkuniversitetet om du har frågor om Korta vägen!

Kontakt
Hans Wirback, utbildningsansvarig
hans.wirback@folkuniversitetet.se

Maria Rogulla, verksamhetschef yrke & uppdrag
maria.rogulla@folkuniversitetet.se