Korta vägen, Örebro

Arbetsmarknadsutbildning Örebro

En utbildning för dig som är utländsk akademiker.

Korta vägen, Västerås. Händer på tangentbord

Korta vägen är en utbildning som ökar dina chanser att få ett arbete inom ditt yrke. Den förbereder dig också för högskolestudier om du behöver komplettera din utbildning. Korta vägen vänder sig till dig som är utomnordisk akademiker med akademisk examen eller minst två års akademiska studier från hemlandet.

Utbildningen genomförs i samarbete med universitet/högskola på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

När kan jag börja utbildningen?

Vi startar nya grupper flera gånger per år. Nästa start är den 1 juni 2020.

Är du intresserad eller vill veta mer gällande informationsträffarna, vänligen kontakta Hans Wirback på hans.wirback@folkuniversitetet.se

Målgrupp, förutsättningar och förkunskapskrav

Målgruppen är arbetssökande inskrivna på Arbetsförmedlingen som har en akademisk utbildning från annat land om minst två år. Utbildningen är huvudsakligen riktad till målgruppen nyanlända akademiker vilket innebär arbetssökande som fått uppehållstillstånd inom 36 månader. Utbildningen kan också vara aktuell för en bredare grupp akademiker som har behov av utbildningen.

Om du är intresserad av utbildningen

Ta kontakt med Arbetsförmedlingen. Det är Arbetsförmedlingen som, efter en arbetsmarknads-politisk bedömning, beslutar om du är aktuell för utbildningen.

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor om Korta vägen!

Kontakt

Hans Wirback
019-760 32 36
hans.wirback@folkuniversitetet.se