Korta vägen, Sundsvall

Arbetsförmedlingens tjänster Sundsvall

Korta vägen är till för dig som är arbetssökande och har studerat minst två år på universitet eller högskola. Utbildningens syfte är att den ska underlätta för dig att få ett arbete som stämmer överens med din utbildning och yrkeserfarenhet.

Korta vägen Folkuniversitetet Sundsvall

Målet med Korta vägen är att öka dina möjligheter att hitta ett arbete som stämmer överens med din kompetens och din akademiska utbildning. Utbildningen förbereder dig för kompletterande universitetsstudier eller förbereder dig på annat sätt för ett arbete.

Utbildningen innehåller till exempel arbetslivsorientering, akademisk vägledning, akademisk svenska och praktik. Under utbildningen har du tillgång till egen bärbar dator, du får litteratur för eventuella språkstudier och under tiden du är på Korta vägen får du även träffa våra coacher som kan hjälpa dig hitta rätt väg till studier eller arbete.

Korta vägen pågår på heltid i ungefär sex månader och utförs av Folkuniversitetet i Sundsvall i samarbete med Mittuniversitetet. Du bör helst vara klar med SFI för att delta i utbildningen men det är inte ett absolut krav.

Före antagning får du göra ett inplaceringstest. Om du vill starta utbildningen kontaktar du din handläggare på Arbetsförmedlingen.

För mer information kan du kontakta arbetsförmedlingen eller oss på Folkuniversitetet direkt.

Ladda ned mer information på svenska

Download more information in English

Kontaktinformation

Linnéa Pettersson
Telefon: 0611 - 365 120