Information till arbetsgivare

Ta vara på internationell kompetens! Samverka med Korta vägen på Folkuniversitetet i Karlstad.

Man och kvinna i samtal. Samverka med Korta vägen på Folkuniversitetet i Karlstad.

Det är slöseri med resurser att låta utländska akademiker vara arbetslösa eller ta mindre kvalificerade jobb. Korta vägen är en språngbräda till jobb och studier som matchar kompetent arbetskraft mot organisationer och företag i Karlstadsregionen.

Till Sverige kommer utomnordiska akademiker vars språk- och yrkeskompetenser vi behöver ta till vara. Korta vägen är en arbetsmarknadsutbildning som genomförs av Arbetsförmedlingen med målet att helt enkelt korta vägen ut på den svenska arbetsmarknaden för de som redan har en gedigen akademisk utbildning på minst 3 år från sina hemländer.

I Karlstad har Folkuniversitetet huvudansvaret för Korta vägen i samarbete med Karlstads universitet. Språkundervisning i svenska står i fokus, men utbildningen omfattar också yrkescoachning, studievägledning och samhällsorientering.

Ett viktigt moment i Korta vägen är arbetsplatsförlagd utbildning eller praktik. Vår förhoppning är att du som är arbetsgivare inom offentlig eller privat verksamhet vill samarbeta med oss och öppna dina dörrar för praktik och studiebesök.

Kanske har Korta vägen den kompetens du behöver? Tillsammans kan vi tillgodose era behov – samtidigt som vi ökar möjligheterna för nyanlända akademiker!

Vill du veta mer?

Ing-Marie Kahlin
054-770 58 65
ing-marie.kahlin@folkuniversitetet.se

Besök oss: Drottninggatan 26, Karlstad (visa på karta)