Korta vägen, Jönköping

Arbetsmarknadsutbildning Jönköping

En utbildning för dig som är utländsk akademiker.

Man som ler mot kameran.

Målet med Korta vägen är att du ska öka dina chanser till ett jobb som stämmer överens med din kompetens. Utbildningen förbereder dig även för kompletterande högskolestudier eller vidareutbildning i enlighet med kraven på den svenska arbetsmarknaden. Korta vägen pågår i 26-28 veckor beroende på vilka moduler du deltar i. Utbildningen innehåller yrkessvenska, kvalificerad praktik, samhällskunskap och mycket annat.

Korta vägen är ett samarbete mellan Folkuniversitetet i Jönköping och Högskolan för lärande och kommunikation. Kontakta Arbetsförmedlingen omgående om du vill vara med!

Kontaktuppgifter:

Verksamhetsledare Anita Brun Nilsson
Telefon: 036-166401