Korta vägen i Halmstad

Arbetsförmedlingens tjänster Halmstad

Korta vägen på Folkuniversitetet i Halmstad är en språngbräda till jobb och studier som matchar dig som har utländsk pedagogutbildning mot den svenska arbetsmarknaden.

Korta vägen i Halmstad, Folkuniversitetet

Utbildningen anordnas av Folkuniversitetet i Halmstad i samverkan med högskolor, folkhögskolor samt grundskolor i regionen och utförs på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

Utbildningens mål

Målet med Korta vägen är att du som är arbetssökande pedagog snabbt får möjligheten att söka ett jobb som stämmer överens med din utbildning och yrkeserfarenhet. Alternativt att du får hjälp att nyorientera dig på arbetsmarknaden.

Utbildningens innehåll

Korta vägen går på heltid under som längst sex månader och anpassas utifrån din bakgrund och dina behov.

Utbildningen kan till exempel innehålla:

  • Akademisk vägledning
  • Yrkescoaching, inklusive studie- och yrkesvägledning
  • Studiebesök
  • Praktik inom ditt yrkesområde
  • Undervisning i svenska utifrån ditt yrkesspår
  • Arbetslivsorientering
  • Matchning mot arbete
  • Kortare utbildningsinsatser inom ditt yrkesområde

Om du är född utomlands får du kunskaper att göra prövning för betyg i svenska som andraspråk.

Hur söker jag till Korta vägen?

För att söka utbildningen krävs att du har minst två års akademiska studier och att du är inskriven hos Arbetsförmedlingen. Du bör också ha uppnått sfi-D-nivå i svenska. Arbetsförmedlingen beslutar om du kan gå utbildningen. 

Vill du börja på Korta vägen ska du kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen. Du kan uppge utbildnings-ID 122545, så att din handläggare vet vilken utbildning du syftar på.

Kontaktinformation
Niclas Eckered Göransson
niclas.eckered-goransson@folkuniversitetet.se