Korta vägen, Halmstad

Arbetsförmedlingens tjänster Halmstad

Korta vägen är en utbildning för dig som är ny i Sverige, har minst två års akademiska studier utomlands och snabbt vill öka dina chanser att få ett arbete inom din bransch i Sverige. Utbildningen gör att du kommer närmare arbetsmarknaden eller reguljära studier, som till exempel studier på högskola eller universitet.

Korta vägen

För att gå Korta vägen hos oss i Halmstad ska du vara boende i Halland eller Nordvästra Skåne. Du har möjlighet att få reseersättning från Arbetsförmedlingen.

Utbildningen kan också vara en del i dina förberedelser om du behöver komplettera din utbildning.

Vad är Korta vägen?

Korta vägen är en heltidsutbildning med universitetsanknytning där du får en anpassad studieplan för just dig. Utbildningen är cirka sex månader lång och innehåller bland annat information om arbetsmarknaden, vägledning, akademisk svenska, en metodik-kurs samt en kortare periods praktik och studiebesök på en arbetsplats. Efter utbildningen får du en sammanfattning med vilka yrken som är lämpliga och vilka eventuella kompletteringar du kan behöva göra för att öka dina möjligheter att få arbete.

Korta vägen är en utbildningsinsats som Folkuniversitetet genomför tillsammans med Arbetsförmedlingen.

Vad krävs för att få gå Korta vägen?

Korta vägen är till för dig som är ny i Sverige, är arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen samt har minst en tvåårig akademisk utbildning från ditt hemland. För att kunna tillgodogöra dig utbildningsinnehållet i Korta vägen behöver du ha relativt goda kunskaper i svenska språket. Rekommendationen är att minst vara helt färdig med Sfi (till och med nivå D).

Om du är intresserad av att delta ska du kontakta din arbetsförmedlare. Arbetsförmedlaren gör därefter en bedömning om huruvida det är en utbildning du är berättigad till.

Erfarna lärare

Folkuniversitet har flera års erfarenhet av Korta vägen, på flera platser i Sverige. Vi erbjuder erfarna och kvalificerade lärare i svenska, praktiksamordnare som hjälper dig att hitta en praktikplats, en yrkescoach som stöttar dig i din utveckling och en studie- och yrkesvägledare som gör det lättare för dig att hitta den snabbaste vägen ut i arbete eller vidare studier.

Jag vill börja! Hur gör jag?

Vill du börja på Korta vägen ska du ta kontakt med din handläggare på Arbetsförmedlingen. Du kan uppge utbildnings-ID 122545, så att din handläggare vet vilken utbildning du syftar på.

Du ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen för att kunna bli anvisad utbildningen och måste ha rätt att ta ett arbete i Sverige. Du får även genomgå språktester för bedömning om du har en god språknivå och du ska kunna visa upp dokument som styrker dina tidigare akademiska studier.

Aktuella startdatum

Vi ha flera starter under året. Kontakta oss för mer information.

Kontaktinformation

Niclas Eckered Göransson

Korta vägen in English