Studieförbunden får bidrag för att erbjuda kostnadsfria arbetslivsanpassade kurser (AMNI)

För att möta ett ökat behov av kompetensutveckling och utbildningsinsatser på grund av coronapandemin, har riksdagen beslutat att tillföra medel för arbetsmarknadsnära insatser (AMNI) på distans.

Amni på Folkuniversitetet

Medlen är riktade till alla studieförbund för att kunna etablera och erbjuda arbetslivsanpassade distansstudier för vuxna, exempelvis inom ämnen som IT, ekonomi och språk.

Se alla våra AMNI-kurser

Syfte

Syftet med AMNI är att bidra till att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet genom att skapa möjligheter för studier.

Mål

Målet är att kursdeltagarna ska stå bättre rustade när konjunkturen vänder.

Målgrupp

Den huvudsakliga målgruppen är de vuxna, 18 - 64 år, som på grund av coronapandemins påverkan på samhället blivit, eller riskerar att bli, korttidspermitterade, varslade eller arbetslösa.

Fördelar med kostnadsfria AMNI-kurser på Folkuniversitetet:

  • Kurserna är avgiftsfria (begränsat antal platser)
  • Kurserna sker live, på distans
  • Folkuniversitetet har lång erfarenhet av att erbjuda kurser och utbildningar som arbetsmarknaden efterfrågar
  • Våra kursledare är antingen yrkesverksamma inom sitt kursämne eller undervisar i språk som är deras modersmål
  • Folkuniversitetet har hjälpt tusentals människor vidare till arbete och studier

Se alla våra AMNI-kurser