Studieförbunden får bidrag för att erbjuda kostnadsfria arbetslivsanpassade kurser (AMNI)

För att möta ett ökat behov av kompetensutveckling och utbildningsinsatser på grund av coronapandemin, har riksdagen beslutat att tillföra medel för arbetsmarknadsnära insatser (AMNI) på distans.

AMNI

Medlen är riktade till alla studieförbund för att kunna etablera och erbjuda arbetslivsanpassade distansstudier för vuxna, exempelvis inom ämnen som IT, ekonomi och språk.

Se alla våra AMNI-kurser

Syfte

Syftet med AMNI är att bidra till att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet genom att skapa möjligheter för studier.

Mål

Målet är att kursdeltagarna ska stå bättre rustade när konjunkturen vänder.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som blivit eller riskerar att bli korttidspermitterad, varslad eller arbetslös och som är mellan 18 och 64 år. Du får endast delta i en (1) av de kurser som vi erbjuder kostnadsfritt. Bokar du dig på flera kurser kommer du att avbokas på alla kurser utom den första. 

Fördelar med kostnadsfria AMNI-kurser på Folkuniversitetet:

  • Kurserna är avgiftsfria (begränsat antal platser)
  • Kurserna sker live, på distans
  • Folkuniversitetet har lång erfarenhet av att erbjuda kurser och utbildningar som arbetsmarknaden efterfrågar
  • Våra kursledare är antingen yrkesverksamma inom sitt kursämne eller undervisar i språk som är deras modersmål
  • Folkuniversitetet har hjälpt tusentals människor vidare till arbete och studier

Se alla våra AMNI-kurser