Sök Meny

Sök kurser & utbildningar

Diplomerad Coach - nio kurstillfällen

Diplomerad Coach - nio kurstillfällen

Diplomerad Coach är utbildningen för dig som behöver professionell coachkompetens. Som coach hjälper du andra att växa och utvecklas och bidrar på så sätt till att människor och grupper presterar och mår bättre. Utbildningen är ett samarbete mellan Novus och Folkuniversitetet. Novus är utbildningsansvarig och innehar godkännande från ICF (International Coach Federation) för denna utbildning. Utbildningen uppfyller ICFs utbildningskrav vid en certifieringsansökan på ACC-nivå.

Utbildningen vänder sig till dig som behöver professionell coachkompetens. För dig som redan arbetar med eller vill arbeta med att på olika sätt inspirera och motivera enskilda och grupper till att hitta sina drivkrafter, lösa problem, fullfölja en överenskommen plan, planera och uppnå önskade mål.

Coachning används som kompletterande kompetens i många yrken, exempelvis lärare, ledare, chefer och personalansvariga inom olika yrkesområden, hälso- och sjukvårdspersonal, psykologer, socionomer och alternativterapeuter.

Utbildningens mål
Utbildningens mål är att ge dig teorier, metoder, verktyg och praktisk färdighetsträning för att arbeta med coachning på ett professionellt och kvalitetssäkert sätt.

Förkunskaper
Då utbildningen till stora delar bygger på den praktiska färdighetsträningen i coaching (deltagarna coachar varandra) samt de skriftliga reflektioner på de coachsamtal som är obligatoriska att genomföra mellan kurstillfällena och övriga skriftliga inlämningsuppgifter är det av stor vikt att deltagaren behärskar svenska i tal och skrift motsvarande godkänt i Svenska/Svenska som andraspråk kurs A och B, alternativt att ha uppnått nivå B2 i språket enligt Europarådets nivåskala (GERS).

Innehåll
Utbildningen består av fem olika delkurser som bygger på de riktlinjer som ICF (International Coach Federation) tagit fram: 11 så kallade kärnkompetenser och etiska regler. Den teoretiska delen kopplas till praktiska verktyg och träning i coachning.

Grunden
Det är viktigt att coachen har god kännedom om coachingen som metod. I detta block tar vi del av coachingens historia, filosofi och värdegrund. Vi går också igenom etiska frågeställningar, ett professionellt förhållningssätt. Helt avgörande för hur coachen lyckas i sin kommunikation är dennes förmåga att skapa en relation med personen hon/han ska coacha. Vi går igenom teorier och tankar för vår förmåga att skapa, upprätthålla och reparera förtroende – viktiga komponenter i alla mänskliga möten. Vi tränar praktiskt på tydlighet och närvaro. Coaching är ett lösningsfokuserat sätt att förhålla sig till förändringar och vi går igenom verktyg för detta.

Effektiv kommunikation
Coaching bygger till stor del på förmågan att kunna lyssna aktivt, skapa motivation och att ställa kraftfulla och utvecklande frågor. Frågorna ger den coachade tillgång till nya perspektiv och öppnar upp för utveckling. För att verkligen mötas och inspirera måste både coach och klient ibland kunna lämna sin respektive trygghetszoner. Coachens förmåga att skapa kommunikation med kvalitet är avgörande för coachingens utgång. Här får deltagaren möjlighet att träna på just detta.

Förändring och utveckling
Utveckling och förändring är levande processer som med hjälp av coaching kan ske på ett medvetet sätt. Kunskap om utveckling och förändring är viktiga komponenter för att coachen ska kunna stödja processen. Här praktiserar vi verktyg för att stödja en hållbar förändring.

Nya perspektiv, nytt lärande och nytt agerande
Vi tränar praktiskt på coachens förmåga att hålla fokus på det viktiga i coachingprocessen, nämligen att skapa medvetenhet i en direkt kommunikation här och nu och uppmuntra klienten till agerande och eget ansvar. Att utforma handlingar, planera och sätta mål är coachens kärnverktyg för att föra utvecklingen framåt. Vi går igenom och tränar på de aspekter av coachingen som leder till lärande och konkreta resultat. Att hantera så väl framgång som motgång är en del i ett coachmöte – och det är viktigt att coachen har verktyg för att hantera detta.

Diplomering
Som avslutning på Diplomerad Coach genomför deltagaren ett examensarbete. Under examensarbetet får deltagaren tillfälle att sammanfatta och presentera de teorier, metoder och verktyg som ingått i utbildningen.

Lärare
Våra lärare är ICF-certifierade coacher med egen verksamhet inom coachning och personlig utveckling. Våra lärare har högskoleutbildning inom pedagogik och kommunikation. Utbildningsansvarig har många års erfarenhet av utbildning inom personlig utveckling och samtal. Denna utbildning leds av Marie-Louice Wallin - ICF Certifierad Coach (ACC) och Susanne Blomberg - ICF Certifierad Coach (PCC)

Tider
Utbildningen Diplomerad Coach omfattar 90 studietimmar vilket motsvarar 67, 5 klocktimmar, varav 60 klocktimmar är lärarledd undervisning och 7,5 klocktimmar är obligatorisk extern coachning. Utbildningen pågår under 9 heldagar, kl. 09:00-16:45 samtliga tillfällen utom det sista som hålls 09:00-16:00.

Kursdatum
tor-fre 13-14 feb
tor fre 5-6 mars
tor-fre 26-27 mars
tor-fre 23-24 april
fre 5 juni

Observera att det är viktigt att kunna deltaga på samtliga tillfällen.

Litteratur och material
Kurskompendium ingår i kursavgiften, förslag på fördjupnings- och inspirationslitteratur lämnas av lärarna.

Intyg och diplom
Intyg och diplom utfärdas efter utbildningens förutsatt att hela avgiften är betald. För att få diplom och intyg måste du ha tagit del vid samtliga tillfällen (eftersom det är så få utbildningsdagar och innehållet bygger på de tidigare lektionerna och praktisk färdighetsträning). Efter genomförd utbildning och godkänt projektarbete får du ett diplom och intyg.

Vid frånvaro en dag får du göra kompletterande praktiska och skriftliga uppgifter. Vid frånvaro mer än en dag behöver du kontakta Folkuniversitetet för att göra en överenskommelse om hur att slutföra utbildningen.

Mellan varje kurstillfälle arbetar du med praktisk färdighetsträning i coaching (du ansvarar själv för att hitta personer att praktisera med) samt skriftliga inlämningsuppgifter. Den praktiska färdighetsträningen i coaching under utbildningen sker genom att deltagarna alternerar mellan att vara coach, klient och observatör i coachsamtal - för att få fler perspektiv på coachingprocessen och inlärningen. Coachingen sker med riktiga ämnen, som är angelägna för dig, så det är bra att innan utbildningen fundera över vilka områden, yrkesmässigt och/eller privat som du vill utveckla/förändra. Detta gör att du får egen personlig utveckling med dig under utbildningen.

Avgift
Avgiften kan delbetalas upp till fyra gånger utan extra kostnad. Om så önskas vänligen meddela detta i noteringsfältet vid din anmälan. Utbildningen berättigar inte till studiemedel utan går på deltid för att möjliggöra kombination med arbete eller andra studier.
Observera att för diplomutbildningarna gäller speciella avbokningsregler, se länk nedan.


Certifiering hos ICF
Efter avslutad utbildning har du möjlighet att ansöka om internationell certifiering hos ICF. För certifiering behöver du utöver din grundutbildning; 100 timmar klientcoachning, 10 timmar mentorcoachning, inspelning och transkribering av ett coachsamtal samt blivit godkänt på ett kunskapstest via ICF. Läs mer på www.icfsverige.se

Citat från tidigare deltagare
"Jag kan varmt rekommendera Coachutbildningen! Mycket lärorikt med bra balans mellan teori/praktik. Mycket engagerade lärare med stor kunskap inom området som lever som de lär: Coachande!. Dessa kompletterade varandra på ett bra sätt och gav mycket värdefulla synpunkter under utbildningstiden. Kombinationen av teori- praktik , egna studier mm var bra! Och …icke att förglömma – Jag hade jättekul!"

"En otroligt givande utbildning med bra balans mellan teori och praktik i en härlig atmosfär. Kunniga och inspirerade lärare som kompletterar varandra väl, och engagerade kursdeltagare. Jag kan varmt rekommendera kursen till alla som vill arbeta med ett coachande förhållningssätt men även för personlig utveckling."

"Fick ut mycket mer än jag förväntat mig! Fantastiskt resultat!"

"Jag visste att jag skulle gå en coachkurs, men att det också skulle innebära personlig utveckling tänkte jag inte på när jag anmälde mig."

"En mycket bra utbildning. Bra balans mellan teori/ praktik. Realistiska krav/mål. Mycket engagerade lärare som kompletterade varandra på ett mycket bra sätt! STORT TACK!"

Länkar

Kursledare

Susanne Blomberg Susanne Blomberg är certifierad ICF-coach. Läs mer om Susanne Blomberg

Har du frågor?

Kontakta
Kundtjänst i Stockholm
direkt@folkuniversitetet.se

Kontakta mig

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

Boka nu!

Plats
Kungstensgatan 45, 11359 STOCKHOLM
Kursstart
13 feb 2020
Slutdatum
5 jun 2020
Antal veckor
7 veckor
Tid kvar till startdatum:
18 dagar
Tider
To 09:00 - 16:45
Fr 09:00 - 16:45
Fr 09:00 - 16:00
Studietimmar
90
(En studietimme är 45 minuter)
Tillfällen
9 st
Arr nr.
1037341
Platser kvar
Ja
Pris
25 775 kr

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Språktest/Language test

Gör ett webbaserat språktest och testa dina språkkunskaper online. /Web-based language test. 

Samarbetspartners

Folkuniversitetets studieservice samarbetar med flera föreningar och aktörer i Stockholm.

Våra samarbetspartners