Kurser

På Folkuniversitetets vuxenutbildning i Eda kan du studera svenska för invandrare (sfi) samt kurser på grundläggande och gymnasial nivå.

Svenska för invandrare (sfi)

På Folkuniversitetets vuxenutbildning kan du läsa alla studievägar och kurser inom svenska för invandrare.

Praktisk sfi

Start: 12 september, sista ansökningsdag: 26/8

Yrkesintegrerad sfi

Start 12 september, sista ansökningsdag 26/8

Kursplan för sfi (Skolverket)


Grundläggande och gymnasiala kurser

Grundläggande vuxenutbildning är för dig som är klar med svenska för invandrare (sfi) eller behöver grundskolebetyg. När du är klar med din utbildning på grundläggande nivå kan du läsa vidare på gymnasial nivå. Du kan då skaffa dig behörighet till högskoleutbildning eller yrkeshögskolan.

Vi behöver få alla betyg från dig för att se om du är behörig att söka komvux. Annars kan vi inte behandla din ansökan.

Du får besked om du har fått plats på komvux senast en vecka innan kursen startar. 

Du behöver inte söka till kurser som redan ligger i din studieplan.

Kursplaner för grundläggande vuxenutbildning

Kurser på gymnasial nivå


Yrkesutbildning: Barnskötare

Barnskötare/elevassistent BAS är en yrkesutbildning som ger dig kunskap om barn och ungas utveckling och lärande samt om olika pedagogiska verksamheter. I utbildningen lär du dig om pedagogik och du får verktyg för att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera aktiviteter. I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande.

För mer information, kontakta Lisa Svensson, verksamhetschef.

Barnskötare/elevassistent BAS

Barnskötare validering