Montessoriskolor och montessoriförskolor

Maria Montessori visste vad varje förälder vet - nämligen att alla barn är nyfikna, fulla av upptäckarglädje och ivriga att pröva på och lära nya saker.

Maria Montessoris idé om inlärning handlar om att gå från det konkreta till det abstrakta. Matematikmaterialet ger till exempel barn en taluppfattning och tydliga begrepp om räkneoperationer. När ett barn väl har förstått ett moment, är det dags att lämna materialet och lösa uppgifter på abstrakt väg.

Lek på Folkuniversitetets montessoriskolor och montessoriförskolor