Hantverksskolor

Våra längre heltidsutbildningar inom hantverk. Alla utbildningar berättigar till studiemedel. Utbildningarna är yrkesförberedande.

Utbildningarna är så kallade konst- och kulturutbildningar. Det är en eftergymnasial utbildningsform som står under överinseende från Yrkeshögskolemyndigheten. Folkuniversitetet är en av Sveriges största anordnare av konst- och kulturutbildningar.

Hantverksskolor. Man arbetar med trä.