Att studera hos oss

På Folkuniversitetets vuxenutbildning i Eda studerar du i den takt och på det sätt som passar dig bäst.

Flexibelt upplägg

Folkuniversitetets vuxenutbildning har ett flexibelt upplägg med både lärarledd gruppundervisning och individuell handledning, samt digitala uppgifter via lärplattformen Moodle. Ditt studieupplägg avgörs av din situation, förmåga, behov och önskemål.

Du påbörjar studierna i en grupp där du får definiera dina mål tillsammans med lärare och studie- och yrkesvägledare. I samråd med lärare bestäms vilken väg du ska välja.

Tillsammans skapar vi förutsättningar för att du ska få en snabb utveckling genom utmanande pedagogik, stor möjlighet att påverka studierna och kontinuerlig återkoppling.

Digital plattform

Som utgångspunkt för dina studier använder vi den digitala lärplattformen Moodle där du får hjälp och stöd av din lärare. Moodle används mer eller mindre i alla kurser och är vårt digitala klassrum där du hittar övningar och inlämningsuppgifter med mera. När du börjar hos oss får du lära dig hur du använder lärplattformen.

Lokaler och resurser

På Folkuniversitetet finns det tillgång till moderna lärosalar, cafémiljö och studiehall där du alltid kan hitta en plats att studera, både i grupp eller individuellt. Tillgång till datorer finns, vilket du behöver för dina studier.

Kurslitteratur

Inom svenska för invandrare använder oss av Folkuniversitetets eget kursmaterial för sfi, författat av Jan Zara och utgivet av Folkuniversitetets förlag. Det är ett modernt läromedel med tydlig struktur och aktuella texter, hörövningar och uppgifter. Böckerna används tillsammans med vår lärplattform, som är strukturerad på samma sätt för att du ska känna igen sig i lärmiljön och strukturen.

Du som läser kurser på grundläggande eller gymnasial nivå får själv bekosta fysisk kurslitteratur som inte är tillgänglig på lärplattformen. Exempelvis använder vi oss av läromedlet Nå målet inom Svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Viktiga länkar för dig som är elev inom vuxenutbildningen