Ansök

På Folkuniversitetets vuxenutbildning i Eda kan du studera svenska för invandrare (sfi). Du kan också studera kurser på grundläggande och gymnasial nivå (komvux).