Mer om studiecirklar

En studiecirkel är en grupp människor som söker kunskap tillsammans. Syftet med en studiecirkel är att deltagare ska lära sig något nytt och utvecklas.

Så här gör ni

 • Bestäm vad ni vill lära er i studiecirkeln
 • Kontakta oss och berätta om er idé. Det gör ni lättast genom att göra en ansökan här. Det går också bra att ringa, mejla eller besöka oss
 • Utse en cirkelledare som har huvudansvaret för cirkeln och sköter kontakten med oss. Cirkelledaren ska genomgå en cirkelledarutbildning och kommer ansvara över att närvarorapporteringen i cirkeln följer vårt reglverk
 • Studiecirkeln behöver ett godkänt upplägg, studiematerial och en planering som berättar vad ni ska lära er. Upplägget beskriver ni i ansökan och planeringen gör ni genom att svara på frågorna i närvarolistan
 • Närvarolistan ska fyllas i vid varje träff
 • När cirkeln är avslutad svarar ni på utvärderingsfrågorna i närvarolistan, signerar och skickar den till oss

Gemensamma regler för studiecirklar

För att anordna en studiecirkel behöver den följa Folkbildningsrådets regler och riktlinjer. Reglerna är enkla, tydliga och underlättar planeringen och genomförandet av studiecirkeln.

Deltagare

 • En studiecirkel ska ha minst 3 deltagare (inkl. cirkelledaren) och max vara 20 deltagare (inkl. cirkelledaren)
 • Alla i studiecirkeln ska ha fyllt 13 år
 • Deltagare ska ha en dokumenterad plan för genomförande med relevant studiematerial
 • För att räknas som deltagare behöver man ha varit närvarande minst 9 studietimmar på minst 3 sammankomster, varav minst 1 gång vid de 3 första sammankomsterna

Hur ofta kan gruppen träffas?

 • En studietimme i en studiecirkel motsvarar 45 minuter (studietid som inte når upp till 45 minuter kan inte rapporteras som en hel studietimme)
 • Minimikravet för en studiecirkel är 9 studietimmar fördelade på minst 3 sammankomster
 • Du får medverka i olika studiecirklar men max 20 studietimmar i veckan
 • Maximalt får gruppen ha 3 sammankomster om 4 studietimmar per vecka
 • En deltagare får max medverka i en studiecirkel 480 studietimmar per år
 • Som deltagare i olika studiecirklar finns en begränsning på max 480 studietimmar per år

Starta en studiecirkel nu


Annan folkbildningsverksamhet

Ibland ryms inte verksamheten inom ramen för en studiecirkel, då kan du starta det vi kallar annan folkbildningsverksamhet.