Kulturarrangemang

Folkuniversitetet anordnar många olika kulturarrangemang varje år och ofta i samarbete med föreningar och organisationer. Vill ni ha hjälp att komma i gång med egna kulturarrangemang? Kontakta oss på Folkuniversitetet, tillsammans förverkligar vi er idé.

Två personer på en teaterscen som ett del av ett kulturarrangemang från Folkuniversitetet

Vad är ett kulturarrangemang?

Ett kulturarrangemang kan till exempel vara en föreläsning, sång, musik, dans, dramatisk framställning, filmvisning eller en utställning. Ett kulturarrangemang ska presenteras för en publik, skapa delaktighet, upplevelser och eftertanke, vara öppet för alla och annonseras publikt i förväg.

Så här startar du ett kulturarrangemang

Det är enkelt, kontakta Folkuniversitetet på den ort verksamheten ska äga rum, så hjälper vi er att förverkliga er idé. Enklast är att fylla i formuläret på länken nedan.

Starta ett kulturarrangemang nu

Så här funkar kulturarrangemang hos Folkuniversitetet

För att anordna ett kulturarrangemang tillsammans med Folkuniversitetet behöver det följa Folkbildningsrådets regler. Det här är vad som gäller:

Innan ni kör igång:

 • Med kulturarrangemang avses föreläsning, sång, musik, dans, dramatisk framställning, filmvisning eller utställning som framförs eller visas inför en publik.
 • Arrangemangen ska vara utformat på ett sätt så att det bidrar till att skapa delaktighet, upplevelse och eftertanke.
 • Ett kulturarrangemang ska pågå i minst 30 minuter.
 • Kulturarrangemang genomförs vid ett givet tillfälle och med deltagare fysiskt närvarande. Kulturarrangemang kan även ges på distans genom till exempel livestreams eller live-poddar. Vid kulturarrangemang på distans behövs ett rapportunderlag redovisas som kan styrka antalet deltagare.

Genomförandet:

 • Folkuniversitetet ansvarar över att säkerställa att varje folkbildningsarrangemang följer villkoren för statsbidrag. Därför ska Folkuniversitetets roll som anordnare av ett kulturarrangemang tydligt framgå vid marknadsföring, inbjudan och genomförande.
 • Det ska framgå vid annonsering innan och under kulturprogrammet att Folkuniversitetet är arrangör/samarbetspartner (t.ex. genom logotyp på programblad, affischer och liknande). Använd Folkuniversitetets logotyp.
 • Vid varje kulturarrangemang ska en företrädare för Folkuniversitetet närvara.

Rapportering efteråt:

 • Utställningar kan endast rapporteras en gång per plats den visas (normalt den första utställningsdagen), oavsett visningstidens längd.
 • Ett kulturarrangemang kan innehålla flera inslag med olika medverkande. För att redovisa olika arrangemang under samma dag ska dessa tydligt vara avgränsade i tid och rum. De ska också vara planerade och annonserade som olika arrangemang.
 • Varje kulturarrangemang ska redovisas i vår e-tjänst.
 • När kulturarrangemanget är genomfört fyller ni i en kulturrapport och skickar den till er kontaktperson på Folkuniversitetet. Om det finns en överenskommelse om ersättning för eventuella kostnader i samband med arrangemanget, behöver det kunna styrkas med kvitton.

Kulturarrangemang på distans

Deltagarna till ett kulturarrangemang behöver inte vara fysiskt närvarande, utan kan lika gärna vara digitalt uppkopplade. Dock behöver alla deltagare vara uppkopplade samtidigt. Exempel på kulturarrangemang på distans är en livesändning från en konsert eller föreläsning.


Har du frågor?

Välkommen att kontakta Folkuniversitetet på din ort – vi hjälper gärna till.

Kontakta oss