För er som startat studiecirkel

Här hittar du studiecirkelinformation och dokument som du behöver för att driva och administrera din studiecirkel hos Folkuniversitetet.

Young members of a band rehearsing in a small studio.

Allt för din studiecirkel

Länkar:


Information om studiematerial

En studiecirkel ska redovisa källor på vilket studiematerial som har använts, till exempel tryckt/digital bok, artikel, videoklipp webbsida eller handbok.

Det går också bra att använda material som ni har skapat själva, till exempel musikstycken, projektplaner eller annat material som utgår ifrån ledarens och deltagarnas kunskaper och erfarenheter.

Ange titel, författare eller länk till materialet. Alternativt beskriv det material som gruppen har skapat själva.

Papper, penna, dator eller liknande räknas inte som studiematerial.


Stöd och ersättning

  • Studiecirkelns deltagare behöver enas om vilket stöd gruppen efterfrågar. När det är klart tar du kontakt med din kontaktperson på Folkuniversitetet

  • Om det finns en överenskommelse om ekonomisk ersättning för kostnader kopplade till er studiecirkel/verksamheten, behöver du kunna lämna in ett underlag/kvitto

  • Exempel på ersättning kan vara inköpt studiematerial, arvode till föreläsare eller lokalkostnader. Var noga med att spara kvitton och fakturor! Använder ni en faktura som underlag behövs även ett kontoutdrag där det framgår att fakturan är betald. En studiecirkel ersätter inte kostnader för mat och fika

  • Om du tillhör en förening sker redovisningen oftast genom föreningens kontaktperson.

Exempel på ifylld närvarolista och arbetsplan

Här hittar du exempel på en ifylld närvarolista (pappersversion) och arbetsplan.