Annan folkbildningsverksamhet

Annan folkbildningsverksamhet är en form av studiecirklar som öppnar upp för friare och flexiblare former. Annan folkbildningsverksamhet passar ofta när studiecirkelns uppbyggnad uppfattas som begränsande.

Muslim young women having a lunch break together in an Arab restaurant

Annan folkbildningsverksamhet tillämpas när ni:

 • Är fler än 20 i gruppen
 • Träffas mer än 4 studietimmar per tillfälle
 • Träffas mer än 20 studietimmar i veckan
 • Har barn under 13 år med i er verksamhet

Regler och undantag

Regler för studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet följer ofta varandra, som att det behövs en godkänd ledare och dokumenterad planering. Övriga saker som definierar annan folkbildningsverksamhet:

 • Sammankomsterna i annan folkbildningsverksamhet kan vara längre än 4 studietimmar
 • Gruppen kan träffas mer än 3 tillfällen per vecka
 • Antalet timmar kan vara 1 eller flera, lägsta gräns för antal timmar är 1 timme
 • Deltagarna kan vara fler än 20
 • För att räknas som deltagare behöver du varit med på 1 träff
 • Alla i gruppen ska ha fyllt 6 år

Definitioner och avgränsningar

 • En studietimme motsvarar 45 minuter, delar av timme kan inte summeras till hel studietimme
 • Deltagarna ska fylla minst 6 år under verksamhetsåret
 • Max 480 studietimmar per år får rapporteras

Kontakta oss