Annan folkbildningsverksamhet

Annan folkbildningsverksamhet är en form av studiecirklar som öppnar upp för friare och flexiblare former. Annan folkbildningsverksamhet passar ofta när studiecirkelns uppbyggnad uppfattas som begränsande.

Annan folkbildningsverksamhet - en friare form av studiecirkel

Annan folkbildningsverksamhet används oftast när inget annat passar, till exempel när ni:

 • Är fler än 20 i gruppen
 • Träffas mer än 4 studietimmar per tillfälle
 • Träffas mer än 20 studietimmar i veckan
 • Har barn under 13 år med i er verksamhet

Så här funkar annan folkbildningsverksamhet:

 • Verksamheten ska ha en godkänd ledare och en dokumenterad planering
 • Sammankomsterna i annan folkbildningsverksamhet kan vara längre än 4 studietimmar
 • Gruppen kan träffas mer än 3 tillfällen per vecka
 • Antalet timmar kan vara 1 eller flera, lägsta gräns för antal timmar är 1 timme
 • Deltagarna kan vara fler än 20
 • För att räknas som deltagare behöver du varit med på 1 träff
 • Alla i gruppen ska ha fyllt minst 6 år under verksamhetsåret
 • En studietimme motsvarar 45 minuter, delar av timme kan inte summeras till hel studietimme
 • Max 480 studietimmar per år får rapporteras

Har du frågor?

Välkommen att kontakta Folkuniversitetet på din ort – vi hjälper gärna till.

Kontakta oss