Mer om kulturarrangemang

För att anordna ett kulturarrangemang tillsammans med Folkuniversitetet behöver det följa Folkbildningsrådets regler.

Person övar på basgitarr

Gemensamma regler för kulturarrangemang

Här har vi samlat gemensamma regler och instruktioner som gäller för Folkuniversitetets kulturarrangemang.

Planering

 • Med kulturarrangemang avses föreläsning, sång, musik, dans, dramatisk framställning, filmvisning eller utställning som framförs eller visas inför en publik

 • Arrangemangen ska vara utformat på ett sätt så att det bidrar till att skapa delaktighet, upplevelse och eftertanke

 • Ett kulturarrangemang ska pågå i minst i 30 minuter

 • Kulturarrangemang genomförs vid ett givet tillfälle och med deltagare fysiskt närvarande. Kulturarrangemang kan även ges på distans genom till exempel livestreams eller live-poddar. Vid kulturarrangemang på distans behövs ett rapportunderlag redovisas som kan styrka antalet deltagare

Genomförande

 • Folkuniversitetet ansvarar över att säkerställa att varje folkbildningsarrangemang följer villkoren för statsbidrag. Därför ska Folkuniversitetets roll som anordnare av ett kulturarrangemang tydligt framgå vid marknadsföring, inbjudan och genomförande

 • Det ska framgå vid annonsering innan och under kulturprogrammet att Folkuniversitetet är arrangör/samarbetspartner (t.ex. genom logotyp på programblad, affischer och liknande). Använd Folkuniversitetets logotyp

 • Vid varje kulturarrangemang ska en företrädare för Folkuniversitetet närvara. Om Folkuniversitetet inte kan närvara ska den som företräder kulturarrangemanget godkännas som representant av sin lokala kontaktperson på Folkuniversitetet

Rapportering

 • Utställningar kan endast rapporteras en gång per plats den visas (normalt den första utställningsdagen), oavsett visningstidens längd

 • Ett kulturarrangemang kan innehålla flera inslag med olika medverkande. För att redovisa olika arrangemang under samma dag ska dessa tydligt vara avgränsade i tid och rum. De ska också vara planerade och annonserade som olika arrangemang

 • Varje kulturarrangemang ska redovisas med en kulturrapport. I den ska följande information redovisas: datum, tid, namn på evenemang, kulturform, medverkande som uppträder (namn och antal), lokal, ort/kommun, antal i publiken och fördelningen mellan kvinnor respektive män.

 • När kulturarrangemanget är genomfört fyller ni i en kulturrapport och skickar den till er kontaktperson på Folkuniversitetet. Om det finns en överenskommelse om ersättning för eventuella kostnader i samband med arrangemanget, behöver det kunna styrkas med kvitton

Kontakta oss