Digitala studiecirklar och kulturarrangemang

Träffas, umgås och lär er något nytt – gör er studiecirkel och era kulturarrangemang på distans!

Person framför sin dator funderar över om hen ska starta en digital studiecirkel på distans

Om studiecirklar på distans

Vill du, din grupp eller förening starta en digital studiecirkel? I så fall behöver ni en mötesplats där ni kan träffas och föra dialog. Ni kan antingen mötas direkt via ett videosamtal eller i ett annat digitalt forum. Den tid ni kan rapportera som studiecirkeltid är den tid deltagarna är i ert digitala forum samtidigt.

Tips på program och digitala verktyg finner du längst ner på sidan.

Starta studiecirkel

Checklista för digitala träffar över videosamtal: 

 • Anslut till träffen före utsatt tid
 • Testa ljudet innan träffen startar
 • Använd hörlurar (gärna med mikrofon)
 • Använd kamerafunktionen om det går
 • Starta på utsatt tid
 • Cirkelledaren ska säkerställa att alla deltagare förstår hur de ska delta
 • Den som inte pratar stänger av sin mikrofon för att minimera bakgrundsljud
 • Ta pauser om det behövs

Checklista för träffar i ett digitalt forum: 

 • Använd en plattform som sparar era diskussioner
 • Gruppens delaktighet ska gå att följa upp
 • Hela gruppen ska kunna ta del av kommunikationen

Kulturprogram (arrangemang) på distans

17 mars 2020 beslutade Folkbildningsrådet att kulturprogram får ske på distans. Deltagare behöver inte vara fysiskt närvarande men ska vara uppkopplade till seminariet/föreläsningen samtidigt. Exempel på kulturprogram på distans är en livesändning/livestream från en konsert eller föreläsning.

Kulturprogram ska vara öppet för alla och annonseras i förväg till exempel via ett digitalt event, affisch eller hemsida. Folkuniversitetets roll som arrangör eller anordnare ska tydligt framgå såväl i inbjudan som i själva genomförandet av arrangemanget.

Checklista för kulturarrangemang på distans: 

 • Tala om för din kontakt på Folkuniversitetet att ni planerar för ett kulturprogram – då kan vi sprida information om arrangemanget
 • Lägg upp ett event på Facebook
 • Gör Folkuniversitetet till medarrangör till eventet
 • Använd wifi med bra uppkoppling 
 • Platser du kan streama ifrån: Facebooksida/event, Youtube och Instagram Stories 
 • Kontrollera volymen och använd gärna en extern mikrofon. Glöm inte att kontrollera ljudet innan arrangemanget börjar! Finns brusreducering? Var placerar du din mikrofon?
 • Ladda batteriet under tiden du streamar
 • Använd gärna ett stativ (tripod)
 • Filma med kameran/telefonen i horisontellt läge (Instagram Stories filmas bäst vertikalt) 
 • Informera publiken att det är en liveström
 • Informera personer som står nära om kamerans placering så att de inte skymmer
 • Tänk på att vi behöver veta hur många som “deltar” under arrangemanget
 • Glöm inte att klicka slutför och publicera när kulturarrangemanget är slut

Programvaror för digital folkbildning

Gör det enkelt. Välj den programvara som många använder eller som är lätt att installera. Om programvaran behöver laddas ner, meddela det förväg. Testa programmet innan mötet startar och kontrollera att ljud och bild fungerar.

 

Programvaror och digitala verktyg:

 • Facebook: Liveströmmar och Messenger-funktion. För video och gruppchattar.
 • Microsoft TeamsProgramvara/app, video/samtal, skärmdelning, chattfunktion, dokumentdelning. Cirkelledaren bjuder in deltagare till ett Teams-möte. Den som bjuder in till mötet måste ha en Office 365-licens. Mötesdeltagarna kan delta via länken i inbjudan direkt ifrån Chrome-webbläsaren eller via Teams-appen om den är installerad. Deltagarna behöver inte ha en Office 365-licens.
 • Google Meet/HangoutWebbaserat, video/samtal, skärmdelning, chattfunktion, dokumentdelning. Cirkelledaren bjuder in deltagare till Google Meet-möte. Mötesdeltagarna deltar via länken i inbjudan direkt från sin webbläsare. För att Google-Meet ska fungera måste det vara aktiverat av administratören av Google-domänen som ska användas.
 • SkypeProgramvara/app, video/samtal, skärmdelning, chattfunktion, dokumentdelning.
 • Zoom.usProgramvara/app, video/samtal, skärmdelning, chattfunktion, dokumentdelning. Används flitigt för webinarier

Behöver du hjälp?

Prata med din kontaktperson på Folkuniversitetet om du har några frågor.   

 

Kontakta oss