Björn Mikmar

Verksamhetschef folkbildning, studieservice och internationella projekt distrikt öst

Björn Mikmar

Björn Mikmar


Ring Björn Mikmar på 0455-367 878

Mejla Björn Mikmar bjorn.mikmar@folkuniversitetet.se