Kvalitet och miljö

Folkuniversitetet Syd är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Det innebär bland annat att vi arbetar strukturerat för att bidra till en hållbar utveckling i samhället och för att stödja människors rätt till ett livslångt lärande.

Vi är ISO-certifierade

Vår kvalitetspolicy

Vi stödjer människors rätt till ett livslångt lärande. Genom kunskap och skapande ger vi människor förutsättningar för ett rikare liv. Kunskap förändrar, såväl människor som vår organisation.

Vår universitetskoppling gör att vi eftersträvar faktabaserade beslut och systematiska utvärderingar.

Vi arbetar med att främja internationella samarbeten och nätverk. Det ger oss en bra förankring i vår omvärld och bidrar till vårt förnyelsearbete.

Förnyelsearbetet innebär att vi ständigt provar nya lösningar och idéer som kommer elever, deltagare, kunder och medarbetare till del.

Vårt oberoende och vår strävan att utgå från individens behov ger oss ett självklart kundfokus.

Vår miljöpolicy

Vårt miljöarbete riktar sig både till våra externa intressenter som söker kunskap inom miljöområde likväl till den egna organisationen för att öka vår miljökompetens. Vi ska:

  • bidra till en hållbar utveckling i samhället genom att ge människor kunskap om miljöfrågor
  • stimulera vår personal till engagemang och ökad kunskap om miljön
  • följa gällande miljölagstiftning och övriga miljökrav som vi berörs av
  • begränsa den negativa miljöpåverkan som kan uppkomma i samband med kontors- och undervisningsverksamheten
  • förebygga de eventuella föroreningar vårt lokalanvändande och vår verksamhet kan ge upphov till
  • sträva efter att ständigt förbättra vårt miljöledningssystem, för att uppnå bättre miljöprestanda

Har du frågor?

Kontakta

lottie.costeus@folkuniversitetet.se