Region Syd

Folkuniversitetet Region Syd bedriver folkbildning och vuxenutbildning i 60 kommuner i Skånes, Kronobergs, Kalmars, Blekinges och Hallands län. Regionens juridiska namn är "Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet".

Region Syd

Stiftelsens styrelse

Ledamöter utsedda av Lunds universitet

 • Lynn Åkesson, ordförande
 • Jesper Falkheimer
 • Mia Rönnmar

Ledamot utsedd av Folkuniversitetsföreningen

 • Bengt Söderström, vice ordförande

Ledamöter utsedda av Folkuniversitetet

 • Janos Skeppner (adjungerad kassör)
 • Lottie Costéus (sekreterare)

Ledamöter utsedda av Lunds universitets Studentkår

 • Sara Eriksson
 • Linn Svärd
 • Oskar Hansson
 • Marcus Bäcklund

Enligt stadgarna självskriven ledamot

 • Annika Dolk (rektor)

Adjungerad

 • Mats Benner

Stiftelsens kontor

Kontaktuppgifter till chefer och verksamhetsledare