Region Öst

Folkuniversitetet region Öst bedriver folkbildning och vuxenutbildning i 45 kommuner i Stockholms, Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings och Gotlands län. Regionens juridiska namn är "Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms universitet".

Man som sitter på en klippa vid havet.

Styrelsen för Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms universitet

Ledamöter utsedda av Stockholms universitet

 • Lars Bergström (ordförande)
 • Karin Helander (vice ordförande)
 • Mats Danielson
 • Elisabeth Wåghäll Nivre (suppleant)

Ledamöter utsedda av Folkuniversitetsföreningen

 • Richard Wahlund
 • Ylva Engström (suppleant)

Ledamöter utsedda av Stockholms Universitets Studentkår

 • Martina Smith
 • Elis Wibacke
 • Emma Aho                                 
 • Alice Brolin (suppleant)

Enligt stadgarna självskriven ledamot

 • Gunnar Danielsson (stiftelserektor)

Personalrepresentanter

 • Birgitta Wahlman Laurell (Unionen)
 • Douglas Svanström (Lärarnas Riksförbund)
 • Emma Jarvi (suppleant Unionen)

Ständigt adjungerad

 • Ronny Larsson (ekonomichef Folkuniversitetsgruppen Öst)