Kvalitets- och miljöcertifiering

Folkuniversitet Region Öst har ett ledningssystem som uppfyller kraven i den internationella kvalitetsledningsstandarden ISO 9001 och den nationella miljöledningsstandarden Svensk miljöbas.

armar som håller om en trädstam

Folkuniversitetets kvalitets- och miljöledningssystem säkerställer att vi arbetar med ständiga förbättringar och justerar vår verksamhet för att möta våra intressenters krav, behov och förväntningar.

Vi har olika kanaler för att fånga upp förbättringsmöjligheter och följa upp eventuella avvikelser, bland annat interna och externa revisioner, deltagarundersökningar, vår kvalitetsportal med synpunkter från våra kunder, leverantörer och medarbetare samt genom tillsyn, avtalskontroller och interna granskningar.

Som utbildningsanordnare av en rad olika utbildningsformer är vi ständigt föremål för en mängd olika externa granskningar och mätningar och vi gör även interna revisioner och utvärderingar. Förmågan att på ett systematiskt sätt hantera resultaten av sådana externa och interna granskningar, liksom att fånga upp och hantera förbättringsförslag och eventuella brister, från kunder, deltagare, medarbetare och andra intressenter är en central del av det systematiska kvalitetsarbetet. 

Folkuniversitetet Region Öst har ett miljöledningssystem som spänner över hela verksamheten och berör alla miljöpåverkande aktiviteter. Vi arbetar kontinuerligt med att minska den negativa miljöpåverkan och öka den positiva. För att styra och stötta miljöarbetet finns en övergripande miljöpolicy samt gemensamma rutiner, checklistor och mallar. Folkuniversitetet Region Öst är medlem i Stockholms klimatpakt.

Vi arbetar med 

  • Positiv miljöpåverkan genom att sprida kunskap och medvetenhet internt och externt
  • Medvetna och miljöanpassade inköp av varor och tjänster
  • Medveten och miljöanpassad energiförbrukning
  • Miljövänliga transportalternativ inom tjänstens ramar
  • Medveten och miljöanpassad kemikaliehantering
  • Medveten och miljöanpassad återvinnings- och avfallshantering.

Läs mer om vårt kvalitets- och miljöarbete

Miljöberättelse 2022 (pdf)

Hållbarhetsrapport 2022 (pdf)

Logga ISO 9001