Folkuniversitetets förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen består av:

• Sverker Sörlin (ordförande)
• Cecilia Palm (föredragande)
• Lars Bergström
• Martin Bergö
• Lars Bohlin
• Ylva Engström
• Heidi Hansson
• Karin Helander
• Lars Nordlander
• Kerstin Rydbeck
• Sara Stendahl
• Bengt Söderström
• Lynn Åkesson


Kontakta förbundsstyrelsen