Lars Nordlander

Fil. dr, personalchef vid Umeå universitet

”Jag är personalchef sedan januari 2016 och innan dess var jag prefekt vid institutionen för socialt arbete, Umeå universitet. Den forskning jag tidigare ägnade mig åt var hur kunskap används i praktiskt socialt arbete. Jag rörde mig i gränslandet mellan tyst kunskap och tillägnad/ inlärd kunskap.”

Lars Nordlander

Lars Nordlander


Mejla Lars Nordlander info@folkuniversitetet.se