Gunnar Danielsson

Generalsekreterare

”Jag började hos Folkuniversitet som kursledare och har haft en rad tjänster och uppdrag sedan dess. Bland dem rektor för Internationella gymnasiet i Uppsala, ordförande för Braheskolan, Stiftelsen Stockholms folkhögskolor och Internationella Skolorna samt rektor på Folkuniversitetet Mitt och Folkuniversitetet Öst. Sedan november 2022 är jag generalsekreterare.”

Gunnar Danielsson

Gunnar Danielsson


Mejla Gunnar Danielsson info@folkuniversitetet.se