Heidi Hansson

Professor i engelsk litteratur vid Umeå universitet

”Min forskning är inriktad på två sinsemellan ganska olika områden. Dels arbetar jag med irländsk litteratur, framför allt kvinnliga författarskap från artonhundratalets senare del, dels arbetar jag med olika kulturella uttryck för arktiska och nordliga fenomen. För det mesta hålls jag på artonhundratalet och det tidiga nittonhundratalet.”

Heidi Hansson


Mejla Heidi Hansson info@folkuniversitetet.se