Swedish A2:2

Plats Umeå

Fika på svenska!

Boka kursen nu

A2:2 is the course for you who have previous knowledge of Swedish but wants to learn more! Each lesson contains items such as pronunciation, grammar, listening comprehension and text reading. During the course you will learn word order in subordinate clauses, the present-future and adjectives in the definite form.The course deals with subjects such as housing, travels, health care, education and Swedish nature.

When you have completed the A2:2 you will have knowledge of Swedish grammar and pronunciation as well as knowledge of the Swedish society. The course is communicative and focus is on providing you with a knowledge of Swedish so you can deal with your everyday life.A2:2 is the course for you who have previous knowledge of Swedish but wants to learn more! Each lesson contains items such as pronunciation, grammar, listening comprehension and text reading. During the course you will learn word order in subordinate clauses, the present-future and adjectives in the definite form.The course deals with subjects such as housing, travels, health care, education and Swedish nature.

When you have completed the A2:2 you will have knowledge of Swedish grammar and pronunciation as well as knowledge of the Swedish society. The course is communicative and focus is on providing you with a knowledge of Swedish so you can deal with your everyday life.

Med anledning av Covid-19

Välkommen till Folkuniversitetet. Här vistas du i en trygg och säker utbildningsmiljö. För att förebygga spridningen av covid-19 är verksamheten anpassad efter Folkhälsomyndighetens föreskrifter och rekommendationer.


Vi har:

  • Minskat antal deltagare på kurserna samt ökat avståndet mellan sittplatserna i klassrummen för att kunna hålla ett säkert avstånd.
  • Tydligt skyltade lokaler för att undvika trängsel i entré, trapphus och korridorer.
  • Goda möjligheter till handtvätt med tvål och pappershanddukar.
  • Frekvent städning av lokaler, framför allt toaletter, bordsytor, dörrhandtag och räcken.

Om Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring fysisk klassrumsundervisning ändras, går kursen över till onlineundervisning.

Information on Covid-19

Welcome to Folkuniversitetet. You are in a safe and secure educational environment. To prevent the spread of covid-19, the organisation has taken measures recommended by the Swedish Public Health Agency. We have:

  • Reduced the number of course participants and increased the distance between the seats in the classrooms so we can keep a safe distance.
  • Clearly signposted the classrooms to avoid overcrowding on the stairs, in the entrances and in the corridors.
  • Plenty of opportunities to wash your hands with soap and paper towels.
  • Frequent cleaning of all rooms, especially the toilets, table surfaces, door handles and hand rails.

If the Swedish Public Health Agency's recommendations on physical classroom teaching change, the course will move to online and distance learning.

Kursledare

Karin Ylinenpää

Har du frågor?

Kontakta Javier Bejar Leceta

javier.bejar@folkuniversitetet.se

Tid
31 maj 2021 - 14 jul 2021
Må 17:30 - 20:45
On 17:30 - 20:45
Tillfällen
14
Plats
Döbelnsgatan , 90330 Umeå
Visa på karta
Studietimmar
56
Kurs-ID
1102806
Pris
3495 kr