Swedish A2.1

Plats Umeå

Fortsätt med dina studier i svenska!

Boka kursen nu

A2.1 is the course for those who have some knowledge of Swedish but want to learn more!

Each lesson contains items such as pronunciation, grammar, listening comprehension and text reading.

During the course you will learn the present perfect, comparison of adjectives and object forms of personal pronouns.

The course deals with subjects such as shopping, dating, restaurant visits and working life.

When you have completed the A2.1 you will have knowledge of Swedish grammar and pronunciation as well as knowledge of the Swedish society.

The course is communicative and focus is on providing you with a knowledge of Swedish so you can deal with your everyday life.

Frequently Asked Questions

Which level should I choose?

Med anledning av Covid-19

Välkommen till Folkuniversitetet. Här vistas du i en trygg och säker utbildningsmiljö. För att förebygga spridningen av covid-19 är verksamheten anpassad efter Folkhälsomyndighetens föreskrifter och rekommendationer.


Vi har:

  • Minskat antal deltagare på kurserna samt ökat avståndet mellan sittplatserna i klassrummen för att kunna hålla ett säkert avstånd.
  • Tydligt skyltade lokaler för att undvika trängsel i entré, trapphus och korridorer.
  • Goda möjligheter till handtvätt med tvål och pappershanddukar.
  • Frekvent städning av lokaler, framför allt toaletter, bordsytor, dörrhandtag och räcken.

Om Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring fysisk klassrumsundervisning ändras, går kursen över till onlineundervisning.

Information on Covid-19

Welcome to Folkuniversitetet. You are in a safe and secure educational environment. To prevent the spread of covid-19, the organisation has taken measures recommended by the Swedish Public Health Agency. We have:

  • Reduced the number of course participants and increased the distance between the seats in the classrooms so we can keep a safe distance.
  • Clearly signposted the classrooms to avoid overcrowding on the stairs, in the entrances and in the corridors.
  • Plenty of opportunities to wash your hands with soap and paper towels.
  • Frequent cleaning of all rooms, especially the toilets, table surfaces, door handles and hand rails.

If the Swedish Public Health Agency's recommendations on physical classroom teaching change, the course will move to online and distance learning.

Har du frågor?

Kontakta Javier Bejar Leceta

javier.bejar@folkuniversitetet.se

Tid
22 mar 2021 - 12 maj 2021
Må 17:30 - 20:45
On 17:30 - 20:45
Tillfällen
14
Studietimmar
56
Kurs-ID
1088868
Pris
3495 kr