Svenska för nybörjare A1

Plats Borås

This is an intensive course in the mornings for students who want to learn the Swedish language from the beginning.

Boka kursen nu

Målgrupp

Studenter utan tidigare kunskaper i det Svenska språket.

Target group

Students with no previous knowledge of the Swedish language.

Målet med kursen

Att lära sig grunderna i det Svenska språket i vardagliga situationer, som exempel hälsa på någon, beställa något, ge och fråga efter enkel information.

h3>Aim of the course

To learn the basics of the Swedish language in everyday situations, for example greeting someone, ordering something, giving and asking for simple information.

Kursens innehåll

Modul 1 – kommunikation och funktion

 • Att kunna presentera dig själv, hälsa på någon,handla, gå på restaurang, prata i telefon, arrangera ett möte etc.
 • klassrums kommunikation,fråga efter information
 • beskriva ditt hus/hem, din familj och ditt hemland i enkla former
 • disskutera och fråga om det dagliga livet i nutid och dåtid
 • läsa enkla texter och dialoger.
 • skriva enkla medelanden, e-mails och vykort
 • fylla i personinformation i en blankett (förnamn, efternamn , adress, ålder etc.)
 • skriva om dig själv och din vardag i enkla former
 • information om Sverige och Svensk kultur

Course content

Module 1 – Communication and function

 • simple ways of introducing yourself, greeting someone, shopping, going to a restaurant, talking on the phone, arranging a meeting etc.
 • classroom phrases, asking for information
 • describing your house/home, your family and your own country in simple terms
 • discussing and asking about everyday life in the present and past
 • reading simple texts and dialogues.
 • writing simple messages, e-mails, postcards
 • filling in a form that asks for personal information (first name, last name, address, age etc.)
 • writing about yourself and your everyday life in simple terms
 • information about Sweden and Swedish culture

Lärningsmetodik

Huvudfokus är på muntlig kommunikation och utbildningen sker redan från start på Svenska. I klassen deltar du aktivt och använder språket i vardagliga situationer,genom enkla dialoger där grammatik och ord vävs in. Hemuppgifter består av att läsa korta texter,ordövningar och korta skrivövningar.

Lärare

Våra lärare är väl kvalificieradeoch erfarna. De utbildar endast i Svenska

.

Teaching methodolody

The main focus is on spoken communication and the teaching is in Swedish from the beginning. In class you take an active part and practise the language in real life situations, through simple dialogues where grammar and new vocabulary are integrated. Homework consists of reading short texts, vocabulary exercises and short writing exercises.

Teacher

Our teachers are well-qualified and experienced. They teach exclusively in Swedish

.

To register for a course

Go to "BOKA KURSEN NU" , there you can choose an application form in Swedish or in English. If you do not have a Swedish personal identity number, please use the English form.

Kursledare

Ylva Petrén

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet Borås Tel: 033-722 59 54

sandra.johannesson@folkuniversitetet.se

Tid
09 feb 2022 - 30 mar 2022
On 15:15 - 17:45
Tillfällen
8
Plats
Alingsåsvägen 6, 50438 Borås
Visa på karta
Studietimmar
24
Kurs-ID
1126120
Pris
1995 kr