Svenska A1 en dag i veckan

Här finns kurser både för dig som inte har några förkunskaper alls men också för dig som redan har studerat lite svenska. Kurserna ges en dag i veckan.

Svenska, Swedish. Leende kvinna med glasögon.

Kursens mål

Kursens mål är att du ska kunna göra dig förstådd på svenska, och förstå andra, i olika vardagssituationer, till exempel presentera dig, beställa mat på ett kafé eller ta emot enkla upplysningar.

Du får bland annat lära dig:

  • alfabetet, räkneord och klockan
  • användbara fraser så att du kan handla, tala i telefon och stämma möte
  • att skriva enkla meddelanden och fylla i personliga data i formulär
  • grammatik: huvudsats, presentation av verbens böjningar och tidsformer, obestämd och bestämd form singular och plural, personliga, possessiva, relativa pronomen
  • svenska språkets melodi och rytm

Är detta rätt nivå för dig?

Folkuniversitetets svenskkurser är indelade i nivåer från A1 för nybörjare till C2 för personer på avancerad nivå. Nivåns benämning, till exempel A1, anger kursens mål, det vill säga vad du ska kunna efter kursen. Om du känner att du helt uppfyller kriterierna för vad man ska kunna på till exempel A1-nivån bör du välja den nivå som ligger strax över, i det här fallet A2-nivån. Men om du känner att du behöver studera mer svenska för att beskrivningen på A1-nivån ska stämma in på dig är A1-nivån sannolikt rätt nivå för dig.

Våra språkkurser följer kursplaner som är framtagna med hjälp av Europarådets referensram för språk.

Läs mer om språknivåer

Svenska, Swedish. Leende kvinna med glasögon.

""

16 resultat

16 resultat

Swedish A1, beginners

Svenska A1 del 2 på lördagar

Svenska nybörjare A1 del 1 - Swedish for beginners

Svenska A1 del 2 Distans Live lördagar

Svenska A1 del 1 på lördagar

Svenska A1 del 1 på lördagar

Swedish beginners A1 part 2

Svenska A1 del 2

Svenska A1 del 1 Distans Live på lördagar

Svenska A1 del 2 Distans Live lördagar