Kurser i hälsa och livsfrågor

Statistik från Folkhälsomyndigheten visar att stockholmarna är mer stressade än folk i övriga landet. För att öka välmåendet och råda bot på kunskapsresistens i hälsofrågor, satsar Folkuniversitetet Stockholm på ett nytt kursutbud i ämnet Hälsa och Livsfrågor. Målsättningen är att sprida aktuell kunskap om hur vi förstår andra och oss själva bättre, minskar stressen och kan skapa en hälsosammare vardag.

Person som kramar ett träd

Kurser i hälsa och livsfrågor