Kurser i hälsa och livsfrågor

Statistik från Folkhälsomyndigheten visar att stockholmarna är mer stressade än folk i övriga landet. För att öka välmåendet och råda bot på kunskapsresistens i hälsofrågor, satsar Folkuniversitetet Stockholm på ett nytt kursutbud i ämnet Hälsa och Livsfrågor. Målsättningen är att sprida aktuell kunskap om hur vi förstår andra och oss själva bättre, minskar stressen och kan skapa en hälsosammare vardag.

Person som kramar ett träd

Kurser i hälsa och livsfrågor

Aktivera ditt lugn- och rosystem

Alzheimers sjukdom – att stå närmast

Arytmi - rytmrubbningar i hjärtat

Att kommunicera om vetenskap och fakta

Att leva med hund–relationer känslor kommunikation

Att lyckas med mål och beteendeförändring

Att vandra långt – drivkrafter och förberedelser

Biblioterapi – att läsa för att leva

CGRP-forskning ledde till nya migränmediciner

Diabetes typ 2 – är du i riskzonen?